ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، درپي وقوع حادثه دلخراش زلزله استان كرمانشاه بنا بدستور مهندس عليزاده مديرعامل اين‌شركت ، سه اكيپ عملياتي به همراه تجهيزات كامل بمنظور كمك رساني و برقرساني مجدد و رفع خاموشي برق به مناطق آسيب ديده اعزام شدند.

پرسنل اعزامي از امورهاي برق غرب ، شرق و شمال شهرستان زنجان هستند كه با هدف تامين برق و پايداري مجدد شبكه هاي توزيع برق مناطق زلزله زده ، راهي استان كرمانشاه شدند.

434319.jpg