ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل با صدور حكمي ، مرتضي داداشي را به عنوان مدير دفتر سازماندهي وطبقه بندي مشاغل اين شركت منصوب كرد.

​​​