ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با صدور حكمي از سوي جمشيد انصاري استاندار زنجان به منظور اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي  و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در تحقق اهداف و برنامه هاي ابلاغي از سوي رياست محترم جمهوري اسلامي،دولت محترم و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره و مدير عامل اين شركت به عضويت ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان زنجان منصوب شد.