ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، انشعاب برق قسمتي از طولاني ترين بازار تاريخي مسقف جهان كه ساخت آن به سال ۱۲05 ه03.jpgجری قمری، در دوران قاجار بر مي گردد ، با تلاش پرسنل امور برق غرب شهرستان زنجان اصلاح وساماندهي شد .

با هماهنگي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري وفرماندهي نيروي انتظامي استان زنجان واحد هاي عملياتي حوزه برق غرب شهرستان، انشعاب برق 800مشترك تجاري بازار زنجان را به طول 4 كيلومتر با رعايت استانداردهاي فني و ايمني اصلاح كردند . براي اجراي اين پروژه يكصد دستگاه جعبه انشعاب، 2500متر كابل برق ،‌ 40دستگاه كنتوربرق ديجيتال و 6هزارمورد بستكاري نصب و ساماندهي شد.

در ادامه ي اجراي پروژه هاي استاندارد سازي تجهيزات انشعاب برق مشتركين حوزه ي امور برق غرب شهرستان زنجان و جلوگيري از احتمال خطرات جاني و آتش سوزي در اتاق برق پاساژ كسري ، پست برق زيرزميني اين مجتمع كه داراي 150مشترك است اصلاح شد. براي اين كار تعداد 147كنتور برق ديجيتال ، 5دستگاه تابلوي مجتمع و 5هزار متركابل خروجي انشعاب برق مشتركين تعويض و مرتب شد.

گفتني است طرح هاي ياد شده بدليل واقع شدن در موقعيت تجاري و حساس شهر زنجان و به منظور عدم تداخل كاري با كسبه و رعايت نكات ايمني برق براي رهگذران در زمان هاي تعطيل و بصورت شبانه اجراشده است.

01.jpg 08.jpg

04.jpg  06.jpg