ورود به سایت

IMG_5213.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در راستاي ايمن سازي تاسيسات و تجهيزات توزيع برق در سطح شهر ، تعداد 212 دريچه ي برق مربوط به پايه هاي فلزي روشنايي معابر در حوزه برق غرب شهرستان زنجان اصلاح و ساماندهي شد .

با توجه به  بررسي ها و تجزيه تحليل كارشناسان  اين شركت ، حوادث مرتبط با برق نشان می دهد که بسیاری از این نوع حوادث که بعضا به پیامدهای فاجعه باری نیز منتهی شده اند در اثر عللی بوقوع پیوسته اند که با بکارگیری روشهای ساده و احتیاط بیشتر قابل پیشگیری بوده اند، زندگی در جوامع شهری و روستایی امروزه نیاز و وابستگی شدیدی به برق و زیرساخت های مرتبط با توزیع این انرژی دارد  و همچنين  اصول شهرسازی و زیباسازی شهری ارتباط تنگاتنگی با رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی در حوزه طراحی شبکه های توزیع برق دارد . در همين ارتباط و به منظور رعايت اين نكات ساده و در عين حال مهم وخطرناك ، برخي پايه هاي فلزي روشنايي در سطح شهر به دلیل آسيب ديدگي دریچه، دسترسی به سیم های برق برای عامه مردم فراهم شده كه این موضوع براي سلامت مردم تهديد كننده است از این رو ساماندهی و بازديدهاي دوره اي  در این زمینه ضرورت يافت و پرسنل امور برق غرب شهرستان زنجان در اقدامي پيشگيرانه تعداد 212 دريچه جديد و استاندارد بر روي پايه هاي روشنايي معابر نصب و تعويض كردند.

گفتني است در اين خصوص بدليل بهره برداري عوامل زحمت كش شهرداري از دريچه برق پايه هاي فلزي  روشنايي خياباني در آيين ها ومناسبت هاي مختلف ، ضرورت تعامل نزديكتر و مناسب اين دو ارگان خدمات رسان دوچندان خواهد شد.