ورود به سایت

IMG_3025.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس مقيمي مديركل دفتر نظارت بر توزيع شركت مادر تخصصي توانير و هيئت همراه با حضور در اينشركت ، عملكرد معاونت بهره برداري وديسپاچينگ و نيز تجهيزات و فناوري هاي بكار رفته بر روي شبكه هاي توزيع برق را به دقت بررسي و از نزديك روند فعاليت اين معاونت را مورد بازديد قرار دادند .

مهندس مقيمي مديركل دفتر نظارت بر توزيع شركت مادرتخصصي توانير با قدرداني از فعاليت هاي شايسته صورت گرفته در حوزه معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ توزيع برق استان زنجان ، گفت : در حوزه اتوماسيون شبكه هاي توزيع برق اقدام هاي خوبي انجام شده كه نقش تعامل دوسويه معاونت برنامه ريزي و مهندسي و معاونت بهره داري شركت در اجراي پروژه ها موثر بوده است و شايسته است در بخش كاهش تلفات و كنترل دقيق انشعاب هاي برق غيرمجاز كار شده و همچنين به بهره گيري درست از روش هاي پايش خاموشي هاي بي برنامه و بابرنامه توجه ويژه شود.

وي IMG_3148.JPGافزود : عملكرد شركت هاي توزيع برق طبق ضوابط اجرايي ارزيابي خواهد شد و ضروري است شركت ها طبق ضوابط ياد شده نسبت به انجام فعاليت هاي خود اقدام نمايند . وي تاكيد كرد : در حال اعتبار بخشي به پروژه هاي مقاوم سازي تجهيزات و تاسيسات شبكه هاي توزيع برق مناطق حساس و آسيب پذير كشور هستيم كه لازم است شركت ها طرح هاي خود را به دفتر نظارت بر توزيع اعلام نمايند.

مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان نيز ضمن قدرداني از حضور مديركل نظارت برتوزيع شركت توانير وهيئت همراه ، گفت : با همت  كارشناسان و پرسنل ساعي اينشركت كارهاي خوبي در اكثر حوزه ها انجام شده است كه از جمله ي آنها مي توان به تجهيز اتاق سرور طرح بزرگ " فهام " و امكان سرويس دهي از طريق ديتا سنتر براي شركت هاي توزيع برق غرب كشور ، اتوماسيون شبكه هاي توزيع برق ، بهره برداري از چند فناروي نوين روزدنيا اشاره كرد وخاطرنشان شد: اميدواريم با بهره مندي از نقطه نظرات  موثر مهندس مقيمي و همكاران ايشان بتوانيم خود را به كلاس هاي جهاني نزديك نماييم.

IMG_3205.JPGدر ادامه مهندس دولتياري معاون بهره برداري وديسپاچينگ در گزارشي مبسوط ضمن معرفي كلي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  به ارائه فعاليت هاي صورت گرفته در بخش هاي مختلف پرداخت و گفت: بيشترين ميزان انرژي برق مصرفي در سطح استان در بخش مولد ( كشاورزي و صنعتي به ميزان 70 درصد) توزيع مي شود و براي كنترل  وپايداري شبكه هاي توزيع توانسته ايم با تجهيز مركز ديسپاچينگ به فناوري هاي نوين پايش و عيب يابي خطور توزيع برق ، گام مناسبي در روند هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق برداريم .

گفتني است در پايان مهندس مقيمي وهيئت همراه از اكيپ هاي عملياتي ،‌ اتاق سرور فهام ، سيستم مانيتورينگ كنتورهاي برق قرائت از راه دور ، سيستم اتوماسيون شبكه هاي توزيع ، مركز كانتكت سنتر 121 ، تجهيزات فناوري نوين از جمله سيستم نشت ياب (‌رادار اينجينيرز) و خط گرم بطور ميداني بازديد كردند .

IMG_3118.JPGIMG_3237.JPG