ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، حجه الاسلام طالبي امام جمعه شهرستان خدابنده بطور سرزده از روند خدمات رساني به مردم و فعاليت هاي پرسنل مديريت توزيع برق خدابنده بازديد و اقدام هاي صورت گرفته را شايسته ارزيابي كرد.

حجه الاسلام طالبي امام جمعه شهرستان خدابنده در ديدار با پرسنل مديريت توزيع برق اين شهرستان گفت:ما بايد فريضه خدمات رساني به مردم را طبق آنچه بزرگان دين سفارش كرده اند نعمتي ارزشمند براي خود بدانيم . وي تصريح كرد : پاسخگو بودن در برابر مردم و رفع و رجوع مشكلات و مسائل آنها كاري دشوار و زمانبر مي باشد،بهمين دليل اشخاصي مي خواهد كه توكل به خدا داشته و با صبر و حوصله و متانت موانع پيشرو را بردارند، زيرا ما مي خواهيم به نعمت برسيم و بايد مواظب كردار و رفتارمان باشيم .

ايشان افزودند : براي اينكه خيرو بركت در زندگي مان سرشار شود بايد خدارا در كارهاي مان ناظر و حاضر بدانيم .

گفتني است حجه الاسلام طالبي پس از بازديد از فعاليت هاي جاري و خدمات ارائه شده به عنوان پيش نماز بهمراه پرسنل مديريت توزيع نيروي برق شهرستان خدابنده نماز ظهر و عصر را اقامه كردند .