ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، اعضاي هيئت مديره كانون بازنشستگان صنعت توزيع برق استان زنجان با ارسال نامه اي به خاطر پرداخت هزينه هاي سفر و ساير مزاياي پرداختي بازنشستگان  همزمان با ماه مبارك رمضان و عليرغم وجود مشكلات ومحدوديت هاي مالي شركت ، از مهندس كاظمي مدير عامل اين شركت قدرداني كردند.