ورود به سایت

كاورينگ5.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،به منظور جلوگیری از مرگ و میر پرندگان در اثر برخورد با سیم های برق، که در برخی مواقع منجر به خاموشی و نارضایتی مشترکان  مناطقي از شهرستان زنجان وماهنشان می شد، عایق کاری 'کنسول های خطوط 20 کیلوولت هوايي با سرعت عمل بالاي اكيپ هاي عملياتي در نيم روز انجام شد.

 در مانور ياد شده؛ 4.5كيلومتر مسير خروجي اندآباد ماهنشان كه بخش اعظمي از مصرف انرژي برق كشاورزي وصنعتي را به خود اختصاص داده  و 3.5كيلومتر مسير خروجي تكن ونساجي حوزه برق شرق شهرستان زنجان ،توسط 16 اكيپ عملياتي متشكل از 54تن از نيروهاي زبده در مدت زمان كمتر از يكروز با استفاده از  عایق پلی اتلین 33 سانتی متری برای کنسول های یک و نیم متری و عایق پلی اتلین 45 سانتی متری برای کنسول های یک و نیم متر به بالا ، كاوريكاورينگ4.JPGنگ شد .

پرندگان با نشستن بر روی قسمت فلزی کنسول های خطوط 20 کيلوولت برق نه تنها بر اثر برق گرفتگی دچار مرگ می شدند بلکه با برق گرفتگی آنها جریان برق هم قطع می شد.با اجراي اين طرح  كه هزينه اي بالغ بر 220ميليون ريال به خود اختصاص داده بود ،‌ ضمن جلوگيري از آسيب به محيط زيست و پرندگان كه بدليل وجود باغ هاي گسترده ذرت در مناطق مانوري دچار صدمه مي شدند ، به ميزان قابل توجهي از خاموشي هاي غيرمترقبه كاسته شده و موجب افزايش رضايتمندي مشتركين خواهد شد.

كاورينگ3.JPG كاورينگ6.jpg

كاورينگ1.jpg