ورود به سایت

عمليات كابل خودنگهدار2.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با اجراي پروژه جمع آوري شبكه هاي سيم مسي كليه روستاهاي حوزه برق شرق زنجان و تعويض آن با كابل خونگهدار در حجمي به وسعت يكصدو ده كيلومتر ، گام بلندي در زمينه كاهش تلفات انرژي و ساماندهي شبكه هاي توزيع برق استان برداشته شد .

امروزه اهمیت صنعت برق به عنوان یک صنعت مادر و نقش حیاتی آن در راه اندازی و بهره برداری از صنایع  وكارخانجات دیگر برکسی پو شیده نیست و درصد قابل توجهی از منابع اولیه انرژی (انرژی های فسیلی، هسته ای، آب، باد، نور خورشید و)صرف تولید انرژی شده با صرف هزینه های گزاف و از طریق خطوط انتقال و توزیع هوایی و زمینی تحویل مشترکین می گردد. كابل خودنگهدار به عنوان نسل جدید خطوط هوایی فشار متوسط و ضعیف مزایای بسياري از جمله  كاهش چشمگير سرقت انرژی ( انشعاب برق هاي غيرمجاز)، خطرات محیطی از قبیل خطر برخورد صاعقه، برخورد اشجار و اجسام خارجی، برخورد پرنده و در نهايت كاهش تلفات انرژي و افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع برق را داراست.

در همين راستا امور برق شرق شهرستان زنجان به توفيق بزرگي دست يافت و در سالجاري توانست با جايگزني 110كيلومتر شبكه كابل خودنگهدار بجاي شبكه سيمي در تمامي روستاهاي حوزه فعاليت اين امور گام موثري در صرفه جويي انرژي و اجراي يكي از مهمترين فرامين اقتصاد مقاومتي اقدام وعمل برداشته و جزو امورهاي اجرايي پيشرو در سطح استان شناخته شود .