ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،بدنبال ابلاغ بخشنامه هیات دولت مبنی بر تغییر ساعات اداری دستگاه های دولتی ، کارشناسان معاونت فروش وخدمات مشترکین این شرکت  طی بررسی روزانه ی مصرف تمامی ادارات دولتی و طبق تحلیل های بدست آمده مشخص کردند که 25 درصد انرژی برق مصرفی در ساعات اوج مصرف برق روز در استان جابجا شده است.

مهندس جوادی معاون فروش وخدمات مشترکین ضمن قدردانی از دستگاه های دولتی همکار گفت: خوشبختانه از تعداد 94 دستگاه دولتی تعداد 76 اداره استان زنجان کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف از یک تا 86 درصد داشته اند که جای تقدیر دارد . وی افزود: با تغییر ساعات کاری ادارات وشروع آن از ساعت 6:30 صبح ، یک ساعت از مصارف انرژی ادارات ، از مصرف انرژی پیک روز استان(11 الی 15) خارج شد، به طوری که مقایسه مصرف انرژی در ساعت 14:00 روز شروع طرح با روز قبل آن حدود 19.5% و روز مشابه آن در هفته قبل حدود 25.5 % جابجایی مصرف رخ داد .

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تعرفه اوج‌باری کنتوربرق ادارات برای ساعات 11 الی 15 تنظیم گردیده است ،  تغییر ساعات ادارات باعث شد تا یک ساعت از مصرف ادارات از تعرفه اوج باری خارج شده و به تعرفه میان باری منتقل شود که نتیجه آن کاهش هزینه برق مصرفی ادارات بود.وی خاطرنشان کرد: تحلیل ها نشان می دهد که تغییر ساعات کار ادارات می تواند در کاهش پیک بار روز استان موثر واقع شود، به شرط آن که با توصیه های مدیریت مصرف انرژی همراه باشد که در غیر این صورت اثر مثبت آن می تواند خنثی شود.