ورود به سایت

به گIMG_6343.JPGزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، باحضور ارزياباني از شركت هاي توزيع برق خراسان شمالي ، خراسان رضوي ، جنوب كرمان ، يزد ، لرستان و هرمزگان ؛ نظارت عاليه در حوزه معاونت بهره برداري وديسپاچينگ اين‌شركت با هدف بهبود شاخص هاي بهره برداري طي سه روز متوالي آغاز شد.

مهندس عليزاده رئيس هيات مديره ومديرعامل اين‌شركت در جلسه افتتاحيه نظارت عاليه بهره برداري ضمن قدرداني از تمامي ارزياباني كه به عنوان سرمایه های اصلی صنعت برق و متخصصین ارزشمند شناخته شده اند ،  ابراز اميدواري كرد؛ انجام فرايند نظارت عاليه در بخش بهره برداري وديسپاچينگ ، بتواند در تبادل تجربيات بين شركت هاي مختلف صنعت برق كشور موثر باشد. وي افزود: بحمدالله زيرساخت هاي خوبي در استان وجود دارد كه با تلاش همكاران توانسته ايم در حوزه بهيود شاخص هاي بهره برداري و ارائه برق مطمئن وپايدار گام هاي موثري برداريم .

وي تاكيد كرد : نظارت عاليه با هدف بررسي عملكرد شركت و تبادل دانش با ساير شركت هاي توزيع برق انجام مي شود كه همه اين ها در راستاي افزايش رضايتمندي مردم و مشتركين برق و ارتقاء سطح كيفي ارائه خدمات است.

در ادامه ارزيابان براي بررسي عملكرد حوزه بهره برداري بصورت ميداني از تمامي بخش هاي معاونت بهره برداري وديسپاچينگ اين‌شركت بازديد مي نمايند.