ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، شركت هاي توزيع برق ، آب ، برق منطقه اي ، نيروگاه سلطانيه، نفت وگاز زنجان با شعار مصرف بهينه انرژي = افزايش سهم آيندگان  و با هدف حفظ و صيانت از منابع انرژي كشور اقدام به برگزاري جشن بزرگ حاميان انرژي كردند.

در اين جشن بزرگ كه هنرمندان مطرح كشوري و استاني حضور داشتند و با اجراي آتش بازي و مسابقه هاي بانشاط هزاران تن از خانواده هاي زنجاني را در فضايي شاد دور هم جمع كرده بود ، نكاتي در خصوص نحوه مديريت مصرف انرژي ارائه و در غرفه هايي كه به همين منظور از سوي شركت هاي يادشده برپا شده بود بروشورها و بسته هاي آموزشي توزيع شد.

گفتني است دراين مراسم كه در عصر روز جمعه با حضور مديران ومسئولين ارشد استاني برگزار شد ، به افرادي كه به پرسش هاي مديريت مصرف انرژي پاسخ صحيح دادند جوائزي اهداء شد.

photo_2017-08-19_10-06-13.jpg