ورود به سایت

مهندس دولتياري.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با تلاش و همت كارشناسان فني معاونت بهره برداري وديسپاچينگ اينشركت و طبق اهداف از پيش تعيين شده در برنامه عملياتي سالجاري ، سيستم مانيتورينگ كل شبكه فشار متوسط استان زنجان نصب وراه اندازي شد.

مهندس دولتياري با بيان اين مطلب ، افزود : از ابتداي امسال با نصب سخت افزارها در مركز ديسپاچينگ و تهيه نرم افزارها ي مربوطه و نيز بستر سازي هاي لازم در خصوص برقراري ارتباطات مخابراتي ، موفق شديم سيستم مذكور را به بهره برداري رسانيم . وي خاطرنشان كرد : با اجراي پروژه ياد شده اين شركت جزو معدود شركت هاي توزيع برق كشور محسوب مي شود كه با قابليت بالا نسبت به  كنترل لحظه اي و آنلاين پارامترهاي شبكه  اقدام مي نمايد . همچنين اين سيستم قابليت مانيتورينگ تمامي پارامترهاي فيدرهاي فشارمتوسط استان از قبيل جريان وولتاژ و .. را داراست و قادر است بارلحظه اي تمامي پست هاي فوق توزيع را مانيتور و وضعيت عملكردي قطع ووصل فيدرهاي فشار متوسط استان را كنترل نمايد . وي تصريح كرد : با وجود چنين قابليت هايي ، كارشناسان مركز كنترل و ديسپاچينگ اينشركت  بدليل مشاهده مقادير لحظه اي پارامترهاي شبكه مي توانند  راهبري  درست ، دقيق و هوشمندانه اي بر روي شبكه هاي توزيع برق استان داشته باشند .

DSC08037.JPG DSC08046.JPG