ورود به سایت

به گزارش دفتررIMG_7372.JPGوابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، سومین دوره ارزیابی وضعیت جسمانی برقکاران  واحدهای عملیاتی و کارکنان  که به موضوع تحلیل چاقی و اضافه وزن و نیز پیش بینی خطرات ابتلا به بیماری های  سرخرگ کرونری ، فشار خون ، دیابت و غیره می پردازد ، با بهره گیری از ابزارهای روز و کارشناسان زبده بر روی 257تن از پرسنل این شرکت اجرا شد.

به گفته کارشناسان، نيروي انساني متخصص مهمترين سرمايه هر سازماني را تشکيل مي دهد و پيشرفت هر جامعه در گرو حمايت و بهره وري مناسب از منابع انساني است . بنابراين سلامت جسماني اين قشر از جامعه بسيار حائز اهميت مي باشد.

 آگاهي از شاخصهاي سلامت عمومي،ترکيب بدني و آمادگي جسماني، جزو اهداف اصلی طرح پایش سلامت جسمانی برقکاران توزیع برق IMG_7356.JPGاستان زنجان محسوب شده که عامل مهمي در تعيين ميزان تندرستي و نيمرخ آمادگي جسماني افراد است. در این طرح تعداد 257 تن از پرسنل و مديران شرکت متشکل از 218 تن برقکار، 28 تن نيروهاي ستاد و نگهباني و 11 تن از مديران مورد ارزيابي قرار گرفتند که در نهایت نتایج کلی تحليل در قالب وضعیت های ترکیب بدنی وآمادگی جسمانی خوب ، متوسط ووضعیف استخراج شد.

گفتنی است پس از استخراج نتایج تحلیل های صورت گرفته ، پک برنامه های تمرینی ویژه سطوح مختلف به ایشان داده شد تا ضمن پایش مستمر وضعیت جسمانی افراد ، وضعیت ضعیف ترکیب بدنی و  آمادگی جسمانی برخی از افراد را به شرایط خوب تغییردهند.