ورود به سایت

pajuhesh1.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، از بين 85 پروژه تحقيقاتي ارسالي از سراسر كشور به دبيرخانه جشنواره پژوهش وفن‌آوري وزارت نيرو ، يكي از پروژه هاي تجاري سازي شده تحقيقاتي اين شركت جزو سه طرح برتر برگزيده شد.

در اين جشنواره كه در محل پژوهشگاه نيرو برگزار شد ، طرح هاي ارائه شده بر اساس شاخص هاي تدوين شده از جمله ارزش اقتصادي ، رفع تنگناها ، ساخت نمونه صنعتي و... مورد ارزيابي قرار گرفتند ودرادامه پروژه طراحي و ساخته شده pajuhesh3.jpgمهندسين عليرضا نادميان ، روح الله عباسي و علي غفاري با عنوان " طراحي و ساخت  منبع تغذيه خازني رله ثانيه " از پرسنل حوزه معاونت بهره برداري وديسپاچينگ اين شركت موفق به پذيرش و ارائه در پنل تخصصي جشنواره گرديد و در نهايت با نظر داوران و كارشناسان ذيربط در جمع سه طرح برتر كشوري برگزيده شد.