ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با حضور مهندس فرخي فرماندارشهرستان زنجان ‌ آيين افتتاح 610پروژه ي اين شركت با اعتباري بالغ بر 157ميلياردريال و بهره برداري از پروژه هاي تامين برق شبكه بيمه سلامت ، مجتمع ادارات گاوازنگ و جابجايي وساماندهي 1100متر شبكه فشارمتوسط شهر نيك پي برگزار گرديد.

مهندس عبدالله نثار مديريت توزيع برق شهرستان زنجان در آيين افتتاح پروژه هاي توزيع برق شهرستان در گزارشي ، بيان داشت: در راستاي اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي ايران و صيانت از فداكاري هاي رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس بويژه در عمليات غرورآفرين آزادسازي خرمشهرعزيز وهمچنين افزايش رضايتمندي مردم ولايت مدار زنجان ، تعداد 252پروژه در حوزه ي مديريت توزيع برق شهرستان زنجان با اعتباري بالغ بر 91ميليارد ريال به بهره برداري مي رسد كه از اين تعداد پروژه ي تامين برق شبكه بيمه سلامت ومجتمع اداري گاوازنگ با صرف اعتبار 4 ميليارد و 235 ميليون ريال و پروژه ي جابجايي شبكه فشارمتوسط شهر نيك پي به طول 1100متر و با صرف هزينه اي بيش از 1 ميليارد و 34 ميليون ريال با حضور فرماندارشهرستان وهيات همراه افتتاح خواهند شد.

فرخي فرماندار شهرستان زنجان نيز ضمن قدرداني از بسترسازي هاي مناسب شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در حوزه ي تامين برق ،ساماندهي و هوشمندسازي شبكه هاي توزيع به منظور سرمايه گذاري بخش هاي مولد و همچنين افزايش رضايتمندي مردم خاطرنشان كرد: امورهاي برق غرب و شرق شهرستان زنجان در زمينه ي تسهيل در امر خدمت رساني به مردم در هر حال  پيشرو بوده اند .

IMG_0021.JPG WIN_20160707_221408.JPG