ورود به سایت

IMG_7455.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، درراستاي ارائه برق مطمئن به مردم ولايت مدار استان  اموربرق شمال زنجان در سه ماه اخير ده پروژه ي رفع ضعف ولتاژ ، كاهش تلفات انرژي و تامين برق مجتمع هاي مسكوني را با اعتباري بالغ بر 11 ميلياردو780ميليون ريال در حوزه فعاليت خود اجرا وبه بهره برداري رساند.

مهندس اميركياني مدير امور برق شمال زنجان با بيان اين مطلب كه اولويت اصلي مجموعه پرسنل شركت توزيع نيروي برق استان ارائه برق پايدار ومطمئن مي باشد گفت : در سه ماه اخير با به بهره برداري رسيدن پروژه هاي رفع ضعف ولتاژ شهر چورزق وروستاي قارقلي چم از توابع شهرستان طارم ، افت ولتاژ برق اهالي اين مناطق مرتفع و به ميزان قابل توجهي شبكه هاي توزيع تقويت گرديد كه براي اجراي اين پروژه ها تعديل بار وتقويت دو پست برق زميني عمومي به قدرت315كاوآ و يك پست برق روشنايي با اعتباري بالغ بر 1ميلياردو300ميليون ريال انجام گرديد.ايشان خاطرنشان كرد : طرح كاهش تلفات انرژي برق كه گام موثري در صرفه جويي انرژي در سطح استان وكشور را به خود اختصاص داده ، در سه منطقه از شهرستان هاي طارم و ماهنشان با جايگزيني قريب به 14 كيلومتر كابل خودنگهدار به جاي سيم مسي و كاهش شعاع تغذيه پست هاي برق زميني با نصب ترانسفور ماتور 100كاوآ در روستاهاي شيت طارم ، ميرجان ودوزكندماهنشان با صرف اعتبار 2ميليارد و 620ميليون ريال كمك بسزايي در كاهش ميزان تلفات انرژي كرده است.

وي تصريح كرد : در همين راستا و به منظور اصلاح وبهينه سازي شبكه هاي توزيع برق كابل روغني سه مورد فيدر مناطق مامالان ،منجيل وگيلانكشه  كه از طريق پست 63كيلوولت گيلوان تغديه مي شدند  تعويض و ساماندهي شد و يك دستگاه پست 200كاوآ كه در نقطه ي حادثه ساز شهرستان ماهنشان واقع شده بود در مجموع با اعتبار 990 ميليون ريال جابجا واصلاح گرديد. همچنين با تلاش پرسنل خدوم اموربرق شمال زنجان پروژه هاي تامين برق 360 واحدي  و 115 واحدي مجتمع هاي مسكوني كوي پونك و ايستگاه پمپاژ آب روستاهاي كلتان وجزلاندشت شهرستان طارم  با احداث قريب به چهاركيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي و صرف اعتبار 6 ميليارد و 870 ميليون ريال به بهره برداري رسيد تا ضمن بهره مندي مردم شريف استان از نعمت برق ، گام بلندي به منظور افزايش رضايتمندي مشتركين برق نيز برداشته باشيم .