ورود به سایت

درمراسم تجليل از صنايع همكار شهرستان ابهر درطرح كاهش پيك بارتابستان مطرح شد:

تابستان سال گذشته صنايع استان زنجان 12مگاوات انرژي برق صرفه جويي كردند

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، همزمان با نزديك شدن به فصل تابستان و افزايش دماي هوا و اوج بارمصرف انرژي برق مراسم تجليل از صنايع همكار در طرح كاهش پيك بارسال گذشته برگزار گرديد و مفاد تفاهم نامه هاي جلب همكاري صنايع دركاهش اوج مصرف برق تابستان سالجاري تشريح شد.

WIN_20160624_002000.JPGمهندس اسديان مديريت توزيع برق شهرستان ابهر با قدرداني از حضور كميته ي فرهنگ سازي ومديريت مصرف بهينه ي برق شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و مديران ونمايندگان صنايع وكارخانه هاي شهرستان صنعتي ابهر، سهم مصرف انرژي برق در سطح اين شهرستان را در بخش صنعت وكشاروزي را بيش از ساير تعرفه ها عنوان كرد و گفت : جاي خرسندي است كه مصرف انرژي در اين منطقه بيشتر در حوزه ي مولد وتوليد داخلي بوده و امروزه با شرايط پيش روي كشور از لحاظ ميزان توليد و مصرف انرژي تعامل نزديك و دو جانبه ي بخش صنعت و توزيع برق بيش از پيش احساس مي شود .

مهندش قريشي مديردفتر مديريت مصرف برق توزيع برق استان زنجان نيز با قدرداني از همكاري خوب صنايع شهرستان ابهر در طرح كاهش پيك بار تابستان 1394 خاطر نشان كرد : ما دست ياري به سوي صنايع و مشتركين مصارف سنگين دراز كرده ايم و اميد واريم همچون سال هاي گذشته دست در دست هم بحران افزايش مصرف برق در فصل گرم تابستان امسال را به سلامت پشت سر بگذاريم . WIN_20160624_001806.JPG

مهندس رضايي كارشناس ارشد مديريت مصرف اين شركت نيز وضعيت مصرف انرژي كشور را در مقايسه با ساير كشورها  تشريح كرد و راهكارهاي مختلف اصلاح الگوي مصرف و مشاركت در طرح كاهش پيك بار تابستان كه مشمول مشوق هاي خوبي از سوي وزارت نيرو مي شود را  براي حاضرين توضيح داد . وي تصريح كرد: خوشبختانه در سال گذشته صنايع استان زنجان همكاري شايسته اي با صنعت برق داشته اند كه اين مشاركت خوب صنايع منجر به صرفه جويي 12مگاوات انرژي برق گرديد و مشمول دريافت بيش از 20ميليارد ريال تخفيف در هزينه هاي برق مصرفي صنايع همكار استان شدند.

گفتني است درپايان اين مراسم از صنايع همكار در طرح كاهش پيك بار شهرستان ابهر در سال گذشته يا اهداء تنديس و لوح سپاس قدرداني بعمل آمد.

WIN_20160624_005325.JPG WIN_20160624_005211.JPG