ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در ديدار مهندس عادل كاظمي مديرعامل اين شركت با مهندس مجتبي زاده رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان بر اجراي تفام نامه ي في مابين تاكيد شد تا گام موثري در نظام مندي شهري برداشه شود .

مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ضمن تبريك انتصاب مهندس حسن مجتبي زاده به عنوان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان، گفت : درتفاهم نامه ي منعقد شده  با هدف نظارت و کنترل بخش هاي حريم تاسيسات عمومي برق، سيستم زمين و تابلوهاي اندازه گيري به امضا رسيده است ضمن کاهش مشکلاتي از قبيل افزايش ولتاژ شبکه در اثر قطعي سيم  نول مرتفع شده و کمک شاياني به کاهش برق گرفتگي ها و سلامت تجهيزات مي شود.

DSC05085.JPGايشان تاكيد كرد : با صدور مجوز معماري ساختمان در حوزه ي انرژي و بازرسي هاي صورت گرفته ازسوي سازمان نظام مهندسي استان زنجان تا حد قابل توجهي از مشكلات مردم و مشتركين در خصوص انشعاب هاي برق مرتفع شده است.

مهندس مجتبي زاده رئيس هيات مديره و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان نيز ضمن تقدير وتشكر  از  مهندس عادل كاظمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ،‌گفت :‌ با همكاري هاي دوجانبه و مسئوليت پذيري ساير دستگاههاي اجرايي استان بويژه در دفني نمودن تجهيزات و شبكه هاي توزيع برق گام بلندي بسوي نظام مندي شهري و كاهش مشكلات شهروندي بر خواهيم داشت.