ورود به سایت

Mr.Kazemi.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، همزمان با هفته پدافند غيرعامل و مديريت پيش از بحران در حوزه ي توزيع برق ، مولدهاي برق اضطراري آماده به كار ارگان هاي حساس و مهم استان زنجان با حضور نماينده ي استانداري زنجان بازديد و عملكرد شركت در حوزه ي پدافند غيرعامل تشريح شد.

مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با اشاره به بازديد و راه اندازي آزمايشي مولدهاي برق اضطراري آماده بكار سازمان هاي حساس استان از جمله صدا و سيماي مركز زنجان،‌اداره كل ارتباطات وزيرساخت استان ، فرمانداري شهرستان هاي ابهر وخدابنده توسط معاونت ديسپاچينگ وبهره برداري و كميته ي پدافند غيرعامل اين شركت ، گفت: در راستاي اهداف سازمان پدافندغيرعامل كل كشور و استراتژي شركت مادر تخصصي توانير ،شركت توزيع برق استان زنجان ضمن برگزاري دوره هاي آموزشي و برگزاري مانورهاي عملياتي در راستاي ايجاد آمادگي و هماهنگي اكيپ هاي اجرايي ،‌اقدامات فني دقيقي در اين زمينه انجام داده است كه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :

1.تامين برق مشتركين خاص و طراحي پروژه هاي بزرگ با رعايت اصول پدافند غير عامل كه در اين خصوص اقداماتي مانند:

- مطالعه در خصوص کانال تاسيسات شهري

- استفاده از پست هاي دفني به جاي پست هاي هوائي و رو زميني

-  استفاده از شبکه هاي زير زميني به جاي هوائي در مناطق خاص و براي مشترکين خاص

-  تبديل خطوط هوائي به خطوط زميني در مناطق خاص

- تامين برق مشترکين خاص ( بيمارستان ها،استانداري،اداره اطلاعات،اماكن نظامي وانتظامي ،كارخانجات حياتي ،مناطق احتمالي اسكان عمومي ) صورت گرفته است .

2. تهيه و استقرار  پست هاي توزيع سيار در حوزه عملياتي شرکت كه مزايا و كاربردهاي پست هاي سيار توزيع عبارتند از :

- امكان حمل و بهره برداري آسان

- برقدار كردن اضطراري نواحي مبتلا به حوادث ( انسان ساخت يا بلاهاي طبيعي )

- امكان استفاده جهت برقدار كردن موقت در موارد خاموشي طولاني در شبكه توزيع

- افزايش موقت ظرفيت شبكه

- تامين برق مصرف كنندگان در هنگام تعميرات و نگهداري تجهيزات يا احداث پست

- استفاده موقت در سايت هاي داراي عمليات ساختماني زياد

- پست اضطراري براي تامين برق  مناطق خاص و حياتي

3.مدل سازي و تحليل و بررسي ساختمان پست هاي زميني و ارائه طرح تقويتي بهينه كه به همين منظور اقداماتي از جمله :

- بررسي نقشه هاي اجرايي و استاندارد موجود در بحث بحران

- بررسي پست هاي زميني و تاسيسات آنها درمحل با رعايت اصول پدافندغيرعامل

- برآورد وزن تاسيسات و وزن ساختمان پست ها و بررسي محل اثر بار

- بارگذاري و بررسي تركيب هاي بار كه در اثر ثقل زلزله بر ساختمان ها تاثير مي گذارد طبق آئين نامه 2800 و مبحث مقررات ملي ساختمان

- مدل سازي ساختمان پست از طريق نرم افزار هاي ETABS و SAFE و آناليز خروجي آنها

تعداد کل ساختمان پست ( بررسي شده )تعداد پست هاي با وضعيت قرمزتعداد پست هاي با وضعيت زردتعداد پست هاي با وضعيت سفيد
1931658119

4.ايجاد نقاط رينگ و مانورشبكه هاي توزيع برق تا  در صورت بروز حادثه در هر يك ازخطوط تغذيه كننده مراكز حياتي ، حساس و مهم ، برق مراكز فوق الذكر از ساير خطوط تأمين گردد.

5. بستر سازي جهت استقرار نيروگاه هاي مقياس كوچك(توليد پراكنده ) در استان ، ايجاد تسهيلات و عقد قرارداد براي خريد انرژي از نيروگاه هاي كوچك ، بدليل اينكه در مواقع بحراني و جنگ كه بيشترين تمركز دشمن برروي نيرو گاه هاي بزرگ مي باشد مي توان ازاين نيروگاه ها  در تامين برق مورد نياز استفاده كرد .

6.  تبديل پست هاي هوايي  به پست هاي زميني و دفني(زيرزميني).

7. بستر سازي جهت استفاده از انرژهاي نو و تجديد پذير در مراكز حساس و مناطق دور دست كه به همين منظور به صورت پايلوت در چهار منطقه دوردست استان به مرحله اجرا درآمده و در سال آتي چند منطقه ديگر نيز در دست مطالعه و بررسي مي باشد.

8. پروژه هاي اتوماسيون و هوشمندسازي شبكه ها و پست هاي توزيع برق استان زنجان كه شامل سه گروه : سيستم مانيتورينگ شبكه توزيع Distribution Monitoring - سيستم اسكادا Distribution SCADA - سيستم جمع آوري اطلاعات و كنترل خودكار توزيع:Distribution Automation System مي شود از اهم فعاليت هاي اين شركت است  كه از مهمترين طرح هاي اين پروژه مي توان به طرح جهادي نصب قريب به يكصد دستگاه سكسيونرهاي كنترل از راه دور بر روي خطوط توزيع برق استان زنجان كه به صورت كاملا بومي طراحي ، توليد ونصب شده اند اشاره كرد كه اهداف اين طرح : گزارشگيري از پارامترهاي الكتريكي شبكه هاي توزيع برق  - اعمال فرمانهاي كنترل از راه دور در مواقع بحراني - گزارشگيري از وضعيت سكسيونر - انجام مانورها در كمترين زمان ممكن - كنترل و بازيابي فيدرهاي پرخطا در كمترين زمان ممكن  - امكان مانيتورينگ پارامترهاي خط و وضعيت سكسيونرها  - جايابي كليدهاي قابل كنترل با هدف بهبود پايداري و كنترل فيدر در مواقع حساس -  عدم اعزام اكيپ به محل نصب سكسيونر جهت قطع  و وصل  شبكه برق  و  استقرار اكيپ در كمترين زمان مي باشد.

مهندس كاظمي در پايان ساير فعاليت هاي صورت گرفته در حوزه ي پدافند غيرعامل را خاطر نشان شد و افزود : به منظور رعايت استانداردهاي پدافند غيرعامل كارهاي مناسبي در بخش فناوري اطلاعات وارتباطات ، تجهيز اكيپ هاي خط گرم ( سرويس پست هاي توزيع برق بدون اعمال خاموشي برق )‌ ، بهره‌گيري از فناوري راداراينجينيرز و دستگاه ترموويژن  به منظور تشخيص خطاهاي موجود در شبكه هاي توزيع برق  و ... صورت گرفته است كه  تمامي اين اقدامات با همت و تلاش كارشناسان ساعي معاونت بهره برداري وديسپاچينگ و پرسنل خدوم اين شركت اجراشده است.

SI853000.JPG  SI852992.JPGIMG_0079.JPG