ورود به سایت

تشريح عملكرد موثرگروه مديريت مصرف برق توزيع برق استان زنجان

لزوم تلاش بيشتر دركاهش پيك باربرق تابستان1395

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در چهارمين جلسه ي كميته ي مديريت مصرف برق اين شركت، عملكرد و اقدامات فني و غيرفني صورت گرفته در طرح كاهش پيك بارتابستان امسال تشريح و برنامه هاي سال آتي در حوزه ي بهره گيري ازانرژي هاي تجديدپذير،مولدهاي مقياس كوچك، هوشمندسازي شبكه هاي توزيع و ساختمان هاي اداري ، برگزاري سمينارهاي آموزشي  و جلسات جلب همكاري صنايع وكشاورزان و همچنين فعاليت دربخش فرهنگ سازي الگوي صحيح مصرف انرژي برق پيش بيني وتدوين گرديد .

DSC04341.JPGمهندس كاظمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و رئيس كميته ي مديريت مصرف برق، عملكرد گروه مديريت مصرف برق را دربخش كاهش پيك بارتابستان 1394 كه موجب شد رتبه ي دوم كشوري را كسب كند و در كاهش 2200مگاوات انرژي برق در سطح كشور تاثير بسزايي داشته باشد، خوب ارزيابي كرد وگفت : دريكسال اخير با هماهنگي هاي انجام شده بيش از 8هزارو484نفرساعت دوره ي آموزشي‌مديريت بهينه مصرف انرژي برق ويژه ي مشتركين تجاري و اصناف ، فرهنگيان ودانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي ، كاركنان دانشگاه ها و فرماندهان بسيج ادارات اجرا و به منظور جلب همكاري مشتركين صنعتي بالاي 250KW و مشتركين برق كشاورزي در 6 گروه جلسات آموزشي و توجيهي برگزار گرديد كه به تفاهم نامه هاي خوبي منجر گرديد تاضمن رعايت حداقل سقف مجاز(513 مگاوات پيك بارمصرف برق) اعلام شده از سوي شركت توانير ، در مردادماه سالجاري استان زنجان ميزان 492مگاوات مصرف انرژي برق را تجربه نموده و بدين ترتيب فراتر از سهميه ي اعلام شده صرفه جويي در انرژي انجام دهد.

ايشان تصريح كرد: در جدول كاهش پيك بارتابستان امسال بخش فرهنگ سازي الگوي صحيح مصرف برق وجلب همكاري مشتركين به مقدار 20 مگاوات صرفه جويي انرژي هدف گذاري شده بود كه با اقدامات صورت گرفته بيش از 37 مگاوات انرژي برق صرفه جويي شده و دربخش هاي نظارت بر بهره برداري و خدمات مشتركين نيز با انجام فعاليت هايي از جمله تست لوازم اندازه گيري،رفع اتصالات سست ،روشنايي معابر،بكارگيري مولدهاي مقياس كوچك(خريدبرق)،مديريت تابلوهاي هوشمندچاه هاي كشاروزي،شناسايي وجمع آوري DSC06228.JPGانشعاب هاي غيرمجازبرق،پروژه ي كنترل مضاعف سيستم حسابگيري(بيلينگ) ،پروژه ي نصب كنتورهاي چندتعرفه و.. سهم 13مگاوات تعيين شده بود كه از اين ميزان بيشتراز 19مگاوات انرژي مديريت وكنترل شده كه 172درصد پيشرفت نشان مي دهد .

وي در ادامه به برنامه هاي پيش روي در سال آتي اشاره كرده و خاطرنشان كرد: باتوجه به نياز صرفه جويي 3000مگاواتي انرژي برق تابستان 1395 درسطح كشور لازم است در هر حوزه اقدام هاي مجدانه و فراگيري نسبت به سالجاري صورت پذيرد كه ازجمله ي برنامه هاي پيش بيني شده علاوه بر اجراي دقيق اقدامات موجود در جدول سهميه ي طرح كاهش پيك بارتابستان95 :

جدول طرح كاهش پيك بار تابستان  در شركت توزيع نيروي برق زنجان
جلب مشاركت صنايع بالاي 200 كيلووات و بالاتر در برنامه تعميرات و تعطيلات تابستاني، تعديل بار صنايع در ساعات اوج

 

 

  

مديريت مصرف(فرهنگ سازي) ​ ​ ​ ​ ​ ​

كنترل مصارف چاههاي كشاورزي  و عقد تفاهم نامه همكاري در ساعات اوج
جلب همكاري مشتركين اداري
جمع آوري لامپ پرمصرف مشتركين تجاري و جلب همكاري
نصب سيستم فتوولتائيك
اطلاع رساني و اقدامات فرهنگي در بخش خانگي
اطلاع رساني و آموزش دانش آموزان و بهينه سازي مصرف ساختمان مدارس
تست لوازم اندازه گيري

 

 

نظارت  بر بهره برداري

رفع اتصالات سست 
روشنايي معابر
بكارگيري مولدهاي اضطراري-خريد برق
تلفات توان(مديريت ولتاژ)مديريت بار
مديريت فيدرهاي كشاورزي
شناسائي و جمع آوري انشعابات غير مجاز
پروژه كنترل مضاعف سيستم صورتحسابگيري(بيلينگ)

 

خدمات مشتركين 7مگاوات ​ ​

آزمايش و بازديد كنتورهاي عادي
پروژه نصب كنتور چند تعرفه

به هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق و فضاهاي اداري جديدالاحداث  ونيز استفاده از سامانه هاي توليد انرژي برق خورشيدي تاكيد كرده و به نكته ي مهم تغييرعادات بد (سبك زندگي)عدم رعايت مصرف درست انرژي مانند : روشن ماندن تجهيزات برقي و روشنايي محل كار درزمان عدم حضوردراتاق ها و همچنين مواجه با عوامل زيانبار موجود در محيط كار بويژه بالابودن ميزان روشنايي لامپ ها در سازمان اشاره كرده و لزوم رعايت تمامي موارد را متذكر گرديد.

DSC00312.JPG    DSC00408.JPG