ورود به سایت

مهندس دولتياري معاونت بهره برداري وديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان زنجان:

تشريح وضعيت روشنايي معابر استان زنجان در نيمه ي نخست سال 1394

مهندس دولتياري.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در نيمه ي نخست سال جاري تعداد4806دستگاه چراغ خياباني جديد به كل 140هزاردستگاه روشنايي معابر نصب شده در سطح استان زنجان افزوده شد و به منظور اصلاح وبهينه سازي روشنايي و ارتقاء سطح كيفي معابرشهري وروستايي نيز تعداد21هزارو26شعله لامپ معيوب تعويض گرديد كه مبلغ صرف شده براي انجام اين پروژه ها مبلغ  22ميلياردريال اعتبارصرف شده است.

مهندس داود دولتياري معاونت بهره برداري وديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در ارتباط با وضعيت عملكرد روشنايي معابر استان در نيمه نخست سال 1394 گفت : همانطور كه مي دانيم يكي از رسالت هاي اصلي شركت هاي توزيع نيروي برق اعطاي روشنايي و نور به خانه ها ومعابر شهري و روستايي ميهن عزيزمان مي باشد و بركسي پوشيده نيست كه روشنايي راهها و معابر چه اهميت فوق العاده اي در امنيت جاني و مالي مردم دارد ، به همين منظور يكي از اولويت هاي اين شركت ارتقاء كيفي وكمي وضعيت روشنايي معابر شهري وروستايي استان مي باشد و براي اين كار پرسنل خدوم توزيع برق زنجان با تلاش شبانه روزي و با هدف نورافشاني از هيچ كوششي دريغ نمي كنند.

مهندس دولتياري ضمن اشاره به اينكه طبق برنامه ي روزانه و شبانه ي اين شركت ، تعداد كل 140هزارچراغ روشنايي معابر نصب شده در استان زنجان پايش و بازبيني مي شوند ، افزود : از ابتداي سال جاري با اجراي تعداد 48پروژه ي توسعه و احداث روشنايي معابر به ميزان 4806دستگاه چراغ خياباني به ظرفيت روشنايي استان افزوده شد كه از اين تعدادپروژه،  16طرح مربوط به شهرستان ابهر ،14پروژه به اموربرق غرب ،9پروژه برق شمال،7پروژه برق شرق شهرستان زنجان و2پروژه مربوط به شهرستان خدابنده اختصاص داشت و براي انجام اين پروژه ها اعتباري بيش از 11ميلياردو582ميليون ريال صرف گرديد .

وي موضوع مهم بهينه سازي روشنايي معابر را باهدف افزايش رضايتمندي مردم و تامين روشنايي مطلوب را مهم دانست و خاطرنشان كرد : بارعايت دستورالعمل اصلاح وبهينه سازي شبكه هاي روشنايي معابر استان زنجان يعني مديريت مصرف صحيح  وصرفه جويي انرژي الكتريكي بدون كاهش كيفيت وخدمات ، تاكنون با تلاش اكيپ هاي بهره برداري توانستيم 10 پروژه ي اصلاح وبهينه سازي روشنايي معابر شامل تعويض چراغ هاي خياباني و لامپ هاي معيوب ، تعويض استارتر ،ترانس و حباب هاي شكسته و همچنين شستشوي چراغ ها  اجرا كنيم تا به ميزان قابل توجهي سطح كيفي و راندمان روشنايي معابر استان را با صرف اعتباري بيش از 5 ميلياردو 459 ميليون ريال ارتقاء بخشيم . ايشان تاكيد كرد: از ديگر فعاليت هاي ارتقاء بخشي وضعيت مناسب روشنايي معابر استان ، كار در حوزه ي سرويس و نگهداري صحيح و سالم تجهيزات روشنايي ‌معابر مي باشد كه در اين بخش با همت اداره ي  روشنايي معابر امورهاي اجرايي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان تعداد 21هزار و 26 شعله لامپ معيوب در سطح معابر شهري و روستايي جمع آوري و با لامپ هاي جديد تعويض گرديد كه براي انجام اين طرح در نيمه اول سال جاري مبلغ 4ميلياردو 897 ميليون ريال صرف شده است .

مهندس دولتياري وجود بحران هاي انرژي و محدوديت منابع اوليه را باعث توجه ويژه ملت ها و دولت ها به مباحث بهره وري انرژي دانسته و روشنايي معابر را به عنوان يکي از مصرف کنندگان اصلي انرژي الکتريکي با اختصاص حدود 2% مصرف انرژي کل کشور، نگاه ويژه مسئولان صنعت برق را به خود معطوف داشته است. به همين منظور در كنار انجام فعاليت هاي موثر در حوزه ي مديريت مصرف بهينه انرژي برق ، كارشناسان معاونت بهره برداري وديسپاچينگ تعداد 1هزارو469دستگاه فتوسل نجومي برروي  شبكه هاي روشنايي معابر استان زنجان نصب كردند كه از اين تعداد 368دستگاه  درپست هاي اموربرق شمال،245دستگاه برق شرق،180دستگاه برق غرب شهرستان زنجان ،350دستگاه توزيع برق شهرستان خدابنده ،197دستگاه توزيع برق شهرستان ابهر و 129دستگاه درپست هاي توزيع برق شهرستان خرمدره نصب گرديده كه با تجهيز اين تعداد فتوسل نجومي سالانه توانستيم به ميزان 2 ميليون 360هزارو724كيلووات ساعت انرژي برق صرفه جويي نموده تا با اين اقدام  به چرخه ي توليد و زير ساخت هاي توسعه اقتصادي كشور كمك شايسته اي انجام داده باشيم.

ايشان در پايان ضمن قدرداني از حمايت هاي در خور ستايش مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ، از خدمات مناسب پرسنل خدوم و زحمت كش صنعت توزيع برق استان نيز قدرداني كردو از مردم شريف استان زنجان نيز خواست تا با كمك وهمياري همديگر در حفظ ونگهداري خوب تجهيزات روشنايي معابر شهري و روستايي كوشا باشيم .

IMG_1742.JPGIMG_5205.JPG3.jpgIMG_5210.JPG