ورود به سایت

مهندس عادل كاظمي  مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان گزارش داد:

تشريح وضعيت عملكرد شركت توزيع برق استان زنجان درنيمه نخست سال 94

 

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل اين شركت در تشريح  وضعيت عملكردي شاخص هاي مختلف شركت در نيمه ي نخست سال جاري بر حركت سنجيده و تسريع در اجراي پروژه هاي برنامه ريزي شده براساس برنامه هاي عملياتي سال 1394 و همسو با اهداف استراتژيك شركت مادرتخصصي توانير و وزارت نيرو تاكيد كرد .

مهندس عادل كاظمي با اشاره به اينكه همه ي فعاليت هاي شركت طبق برنامه ي از پيش تعيين شده همه ساله در قالب برنامه هاي عملياتي تدوين ، تصويب وبه تمامي واحدها ابلاغ مي گردد ، درخصوص پروژه هاي هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق استان زنجان گفت : دوهزار دستگاه كنتورهوشمند فهام ، سيصد دستگاه مودم سنجش افزارجهت كنترل لوازم اندازه گيري مشتركين ديماندي 500كيلووات تايك مگاوات از محل مركز ديسپاچينگ ستاد ، همچنين تجهيز شركت به سيصد دستگاه مودم اسپينانس به منظور هوشمندسازي تابلوهاي برق چاه هاي كشاورزي به منظور هوشمندسازي كنترل لوازم اندازه گيري در اختيار واحدهاي اجرايي قرار گرفته است و همچنين  عقد قرارداد پياده سازي و مانيتورينگ اسكادا (سامانه ي كنترل ، نظارت مديريتي و گردآوري اطلاعات شبكه هاي برق)، اتمام پروژه ي برداشت وثبت اطلاعات شبكه هاي فشارمتوسط توزيع برق استان زنجان در بستر GIS و آغاز پروژه ي GIS براي شبكه هاي فشار ضعيف و نيز افزايش قابل توجه تعداد سكسيونر هاي كنترل از راه دور و افزوده شدن ديژنكتورهاي كنترل شونده از محل مركز كنترل وديسپاچينگ شركت از جمله طرح هايي است كه در حوزه ي هوشمندسازي شبكه ها توزيع برق برنامه ريزي شده و امسال به حول و قوه ي الهي و با تلاش كارشناسان خبره ي اين شركت به بهره برداري خواهند رسيد .

ايشان درخصوص پيك سايي و مديريت بحران افزايش اوج مصرف انرژي برق در فصل تابستان ،گفت: در زمينه ي كنترل پيك بار برق استان زنجان در فصل تابستان اقدام فني وغير فني متعددي صورت گرفت كه از جمله ي آنها مي توان به : برگزاري دوره ها وسمينارهاي آموزشي ويژه ي اصناف ، دانش آموزان وكاركنان آموزش وپرورش استان ، نشست هاي جلب همكاري صنايع و كشاورزان ، عقد تفاهم نامه هاي همكاري با نمايندگان صنايع و كشاورزان در فصل تابستان، بهره گيري از مولدهاي مقياس كوچك ، فروش 66كيلووات سامانه هاي توليد انرژي خورشيدي برق و .. اشاره كرد ، اين نشانگر تلاش شبانه روزي و همت پرسنل خدوم شركت توزيع برق استان زنجان است ، كه از ميزان 513 مگاوات پيك هدف گذاري شده ي شركت توانير استان زنجان در در مرداد ماه امسال بالاترين حد اوج مصرف خود يعني  492مگاوات را  تجربه كند و با موفقيت  بحران افزايش پيك باربرق را پشت سر بگذاريم .

وي درارتباط با طرح جهادي كاهش تلفات انرژي برق در سطح كشور خاطرنشان شد : وضعيت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در مقايسه با شركت هاي توزيع برق سراسر كشور در وضعيت مطلوبي قرار دارد ولي همكاران من در شركت به اين ميزان بسنده نكرده و با برنامه ريزي استراتژيك امسال و براساس برنامه ي عملياتي در حوزه هاي مختلف شركت اعم از معاونت فروش و خدمات مشتركين ، معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ و معاونت برنامه ريزي و مهندسي ، ميزان تلفات انرژي برق شركت را كه براساس پايش وضعيت كاهش تلفات انرژي برق درشركت توانير در نيمه نخست امسال9/5درصد گزارش شده است  به ميزان هدف تعيين شده از سوي توانير يعني8/5 درصد برسانيم .كه جا دارد فعاليت هاي گسترده اي در بخش هاي جمع آوري انشعاب هاي برق غيرمجاز ، تعويض شبكه هاي سيم مسي به كابل خودنگهدار، محاسبه وثبت دقيق نقصان مصرف و ساير فعاليت ها صورت گيرد.

مهندس كاظمي روند اجراي پروژه هاي سرمايه اي ( توسعه و احداث ،‌اصلاح وبهين هسازي ،‌روشنايي معابر، نيرورساني) را طبق برنامه ي عملياتي شركت از ابتداي سال جاري تاكنون خوب ارزيابي كرد و تاكيد كرد: در اجراي پروژه هاي سرمايه اي حدود 50درصد پروژه ها صورت وضعيت شده است كه ضروري است با همت پرسنل اين شركت و تقارن نميه دوم سال با فصل زمستان 50درصد مابقي پروژه ها به اتمام برسند . وي همچنين افزود در بخش احداث و نوسازي ساختمان هاي اداري و عملياتي شركت ، شش پروژ ه ي مهم ساختماني از جمله احداث مجموعه انبار تير وسلن چندمنظوره ي رفاهي ،احداث ساختمان مديريت توزيع برق شهرستان خرمدره ، ‌نوسازي ساختمان ستاد ، آغاز احداث ساختمان برق شهرگرماب و نوسازي مديريت توزيع برق شهرستان سلطانيه  در دست اقدام مي باشند كه طبق برنامه ي از پيش تعيين شده در حال اجرا هستند كه از اين تعداد ، تا پايان نيمه ي اول سال 1394 مجموعه ي انبار تير و سالن رفاهي  و ‌ساختمان آزمايشگاه لوازم اندازه گيري به ميزان 100درصد و نوسازي ساختمان ستاد 60درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند.

ايشان به فعاليت هايي كه در نيمه نخست سال جاري آغاز شده و به مرحله اجرارسيده اند نيز اشاره نمودند كه عبارتند از :تجهيز اكثر امورهاي اجرايي به فناوري خط گرم به منظور سرويس وتعميرپست هاي زميني بدون اعمال خاموشي برق مشتركان ، اصلاح وساماندهي باطري پنل هاي خورشيدي روستاهاي كبريك ، كلاسر و لهجبين از حوزه ي شهرستان طارم ، استقرار سيستم هاي مديريتي  IMS توسط شركت مشاور و همكاران توزيع برق و ساير فعاليت ها.

وي در پايان همه ي توفيقات كسب شده براي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان را مرهون تلاش هاي شبانه روزي پرسنل در خدمت رساني مطلوب به بيش از 400هزار مشترك برق عنوان كرده و تاكيد نمود : موفقيت هاي مستمر  در حوزه هاي مختلف كاري  و ارزيابي هاي داخل استان وكشوري به خاطر جديت دركار و با فعاليت شايسته ي پرسنل اين شركت كسب شده است.