ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، کاهش تلفات انرژي از جمله مباحث جدی در صنعت برق به شمار می رود و در سال های اخیر روند روبه رشدی داشته كه در این راستا برنامه های عملیاتی طرح ملی کاهش تلفات برق در کشور تدوین شده و اين شركت درسال گذشته با اجراي 169پروژه باماهيت كاهش تلفات برق توانسته جزو شركت هاي پيشرو در كشور محسوب شود .

امروزه صد درصد خانوارشهري و99درصد خانواده روستايي حتی محروم ترین و دورافتاده ترین مناطق استان زنجان از نعمت برق برخوردار شده اند و طبیعی است به موازات این فرایند زیرساخت های مورد نیاز نیز افزایش یافته و تلفات انرژی برق روند روبه رشدی داشته باشد به همين منظور شركت توزيع برق استان زنجان در سالي كه گذشت 169 پروژه با ماهيت "كاهش تلفات" اعم از : طرح هاي كاهش شعاع تغذيه فيدرهاي شبكه فشار متوسط وپست هاي توزيع برق استان   جايگزيني كابل خودنگهدار با شبكه هاي سيم مسي تعويض بخش اعظمي از كنتورهاي برق معيوب شهري وروستايي واصلاح ولتاژ برق شبكه هاي فشار ضعيف را باصرف اعتباري بالغ بر 95 ميليارد ريال به بهره برداري رساند كه نتايج اجراي اين پروژه ها  منجر به كاهش نزديك به هشت ونيم درصد(8.5%) تلفات انرژي برق در سطح استان شد . اين درحالي است كه متوسط تلفات انرژي در كشور دوازده ونيم درصد(12.5%) مي باشد.

گفتني است طبق برنامه عملياتي معاونت برنامه ريزي ومهندسي شركت توزيع برق استان زنجان در سال جاري نيز روند اجراي پروژه هاي مربوط به طرح ملي كاهش تلفات انرژي برق اجرا خواهد شد و اميد مي رود ضمن كاهش اين ميزان تلفات ،  بتواند خود را به تلفات زير هشت و دو دهم درصد( 8.2%) كه متوسط شاخص كشورهاي پيشرفته مي باشد نزديك كند. 

IMG_2692.JPG IMG_2669.JPG