ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،  با بررسي هاي صورت گرفته از سوي کميته پدافند غيرعامل شرکت مادرتخصصي توانير عملکرد اين شرکت در حوزه ي رزمايش ملي آماده بکارمولدهاي برق اضطراري مطلوب ارزيابي شد و نتايج اين گزارش موجب شد تا  مهندس حقي فام مجري طرح ورئيس کميته پدافند غيرعامل شرکت توانير در نامه اي از مهندس عادل کاظمي رئيس هيات مديره و مديرعامل تقدير نمايد.

در راستاي اهداف سازمان پدافندغيرعامل كل كشور و  استراتژي شركت مادر تخصصي توانير ، عملكرد شركت هاي توزيع برق سراسر کشور در حوزه ي پدافند غيرعامل ارزيابي گرديد و شركت توزيع برق استان زنجان جز شرکت هاي برتر در اين بخش معرفي گرديد .

 اين شرکت ضمن بازديد از مولدهاي برق اضطراري آماده به كار ارگان هاي حساس و مهم استان ، با انجام فعاليت هاي موثر در اين حوزه از جمله برگزاري دوره هاي آموزشي و برگزاري مانورهاي عملياتي در راستاي ايجاد آمادگي و هماهنگي اكيپ هاي اجرايي ، ‌اقدامات فني مناسبي نيز انجام شده که بدين شرح است:

1.تامين برق مشتركين خاص و طراحي پروژه هاي بزرگ با رعايت اصول پدافند غير عامل.

2. تهيه و استقرار  پست هاي توزيع سيار در حوزه عملياتي شرکت .

3.مدل سازي و تحليل و بررسي ساختمان پست هاي زميني و ارائه طرح تقويتي بهينه

4.ايجاد نقاط رينگ و مانورشبكه هاي توزيع برق تا  در صورت بروز حادثه در هر يك ازخطوط تغذيه كننده مراكز حياتي ، حساس و مهم ، برق مراكز فوق الذكر از ساير خطوط تأمين گردد.SI852992.JPG

5. بستر سازي جهت استقرار نيروگاه هاي مقياس كوچك(توليد پراكنده ) در استان ، ايجاد تسهيلات و عقد قرارداد براي خريد انرژي از نيروگاه هاي كوچك ، بدليل اينكه در مواقع بحراني و جنگ كه بيشترين تمركز دشمن برروي نيرو گاه هاي بزرگ مي باشد مي توان ازاين نيروگاه ها  در تامين برق مورد نياز استفاده كرد .

6.  تبديل پست هاي هوايي  به پست هاي زميني و دفني(زيرزميني).

7. بستر سازي جهت استفاده از انرژهاي نو و تجديد پذير در مراكز حساس و مناطق دور دست كه به همين منظور به صورت پايلوت در چهار منطقه دوردست استان به مرحله اجرا درآمده و در سال آتي چند منطقه ديگر نيز در دست مطالعه و بررسي مي باشد.

8. پروژه هاي اتوماسيون و هوشمندسازي شبكه ها و پست هاي توزيع برق استان زنجان كه شامل سه گروه : سيستم مانيتورينگ شبكه توزيع Distribution Monitoring - سيستم اسكادا Distribution SCADA - سيستم جمع آوري اطلاعات و كنترل خودكار توزيع:Distribution Automation System مي شود از اهم فعاليت هاي اين شركت است  كه از مهمترين طرح هاي اين پروژه مي توان به طرح جهادي نصب قريب به يكصد دستگاه سكسيونرهاي كنترل از راه دور بر روي خطوط توزيع برق استان زنجان كه به صورت كاملا بومي طراحي ، توليد ونصب شده اند .