ورود به سایت

IMG_2665.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، کابل خودنگهدار در چند سال گذشته به شدت مورد استفاده گسترده در شبکه های برق ایران قرار گرفته است. کابلی که از مزایای خوبی برخوردار است ، اين شركت نيز همسو با شركت هاي توزيع برق مطرح داخلي وكشورهاي پيشرفته جهان از اين تكنولوژي بهره برداري كرده و با هدف كابلي كردن تمام شبكه هاي سيمي استان برنامه هاي مدوني ترتيب ديده است.

مهندس عليزاده رئيس هيات مديره ومديرعامل اين‌شركت در كارگاه آموزشي نحوه كاربرد كابل خودنگهدار در شبكه هاي توزيع برق فشار ضعيف وفشارمتوسط ضمن تاكيد بر اهميت آشنايي دقيق و تخصصي با اين تكنولوژي ، خواستار آموزش به لايه هاي مختلف عوامل اجرايي پروژه كابلي كردن شبكه هاي سيمي اعم از برقكاران ، پيمانكاران ، ناظرين طرح ها و مديران امورهاي اجرايي شد. وي افزود: بهره مندي از اين فناوري مدتهاست در كشورهاي پيشرفته دنيا مورد استفاده قرار گرفته و مزاياي متعددي از جمله كاهش چشمگير تلفات انرژي و افزايش ايمني برق دارد. وي از تدوين برنامه هاي شركت به منظور كابلي نمودن تمامي شبكه هاي سيمي استان خبر داد و يكي از اين برنامه ها را آموزش پرسنل عنوان كرد.

گفتني است در حال حاضر1565 كيلومتر از شبكه هاي توزيع برق استان زنجان بصورت كابل خودنگهدار به بهره برداري رسيده و پيش بيني مي شود تا پايان امسال حدود يكهزار كيلومتر نيز به اين ميزان افزوده شود .

در ادامه اساتيدي از مجمتع آموزشي برق اصفهان به ارائه مطالب كاربردي در خصوص نحوه بهره برداري از كابل خودنگهدار براي شركت كنندگان در اين كارگاه آموزشي كه شامل مديران امورهاي اجرايي ، ناظرين پروژه ها بودند، پرداختند.