ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، طي يكماه اخير مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده به توفيقات شايسته اي در زمينه هاي علمي ، فرهنگي و خدمت رساني به مردم ولايي اين شهرستان دست يافته كه مورد تقدير از سوي مسئولين سياسي و نظامي شهرستان قرار گرفت.

ارائه مقاله از سوي پرسنل مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده حامد احمدي با عنوان " بررسي شبكه هاي بيسيم وانواع كليدهاي رمزنگار " و دو مقاله ي مصطفي صفري با عناوين " مديريت حوادث واتفاقات برق با كمك سيستم اطلاعات GIS " و " برآورد اثرات اقتصادي ناشي از پايين بودن كيفيت توان وقابليت اطمينان درشبكه توزيع برق " و همچنين پذيرش  مقاله ي كريم نصيري مقدم و مهدي خاني با موضوع"‌ايجاد پيش زمينه هاي بحران براي بهبوداقدامات درشرايط بحران دريك نمونه عملي"  در پنجمين همايش بهره برداري  وديسپاچينگ شركت هاي توزيع برق غرب وشمالغرب كشور در استان اردبيل يكي از توفيقات كسب شده از سوي اين مديريت عنوان شد.

همچنين با ارسال لوح هاي تقدير جداگانه از سوي فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان خدابنده كه در مراسم صبحگاه مشترك با حضور امام جمعه ، فرماندار ، شوراي تامين و شوراي اداري شهرستان اهداء شد از مهندس نصيري مقدم مديريت توزيع برق خدابنده به خاطر همكاري نزديك با فرماندهي بسيج و سپاه شهرستان در زمينه هاي مختلف قدرداني كردند. همچنين بخشدار زرين رود نيز با ارسال لوح سپاسي به خاطر پي گيريها وتلاش هاي شبانه روزي در خصوص ساماندهي و تامين روشنايي معابر شهر بزينه رود و روستاهاي تابعه  كه يكي ازخواسته هاي مهم وضروري اهالي منطقه بود از مهندس رحمان دين محمدي مسئول برق زرين رود تقديركرد.