ورود به سایت
IMG_2883.JPG

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با همت پرسنل توزیع برق و همیاری فرماندار ، بخشداران ، دهیاران و نماینده مردم شهرستان خدابنده ، تعداد 1362 اصله پایه برق حادثه ساز در معابر عمومی مناطق روستایی وشهری جابجا وساماندهی می‌شود .

حسینخانی مدیرتوزیع برق شهرستان خدابنده در خصوص اجرای پروژه جابجایی پایه های برق  حادثه ساز این شهرستان گفت: بدنبال اجرای طرح هادی در مناطق روستایی و توسعه فضای شهری درمناطق مختلف خدابنده برخی از تاسیسات فنی از جمله شبکه های توزیع برق در وسط معابر عمومی قرار گرفت که  طبق قانون اعتبار طرح های یاد شده باید از سوی ارگان های ذیربط به شرکت توزیع برق تخصیص یابد.  وی ادامه داد: درراستای جلب رضایت مردم شریف منطقه ، این شرکت دست به کار شد و علیرغم محدودیت های مالی توانست از اواسط سال 96 تاکنون تعداد 688 اصله تیر برق بجامانده در محل‌های ناایمن معابر عمومی  را جابجا کند که ازمجموع پروژه‌های سالجاری تعداد 276 اصله از محل اعتبارات این‌شرکت و تعداد 105 اصله  بامشارکت فرمانداری ، بخشداری ودهیار ها ، اجراشد.

وی خاطر نشان کرد : طبق بررسی های بعمل آمده در نواحی مختلف شهرستان ، تعداد 674 اصله پایه برق حادثه ساز دیگر نیز شناسایی شده است که با برنامه ریزی های به عمل آمده  از مجموع پایه های حادثه ساز ، تعداد 447 اصله با صرف اعتباری بالغ بر 7میلیاردو 340 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان و تعداد 227 اصله با صرف اعتباری به مبلغ 1 میلیاردو 390 میلیون ریال از محل اعتبارات دهیاری ها تا پایان سالجاری جابجا وساماندهی خواهند شد.