ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در راستاي كاهش تلفات انرژي برق و در مدت سيصد روز اخير اكيپ هاي عملياتي اين شركت 10 هزارو 769 فقره انشعاب غيرمجاز برق جمع آوري و از هدر رفت نزديك به 6 ميليون كيلووات ساعت انرژي جلوگيري كردند .IMG_0006.JPG

بيشترين تلفات شبکه برق مربوط به بخش توزيع است چرا که اين بخش به‌دليل ارتباط مستقيم با مشترکين برق، يکي از بخش‌هاي محوري صنعت برق مي باشد، ودر اين ميان اكيپ هاي جمع آوري انشعاب برق هاي غيرمجاز نقش مهمي در كاهش تلفات و جلوگيري از خسارت وارده به شبكه هاي توزيع برق دارد و به همين منظور با برنامه ريزي هاي انجام شده در دوره ي زماني دوازده ماهه و با فعاليت هاي شبانه روزي صورت گرفته ضمن صرفه جويي 6 ميليون كيلووات ساعت انرژي برق در سطح استان زنجان ،مبلغ بيش از 7 ميليارد ريال جريمه ي نقدي  نيز از استفاده كنندگان برق هاي غيرمجاز دريافت گرديد .گفتني است طبق قانون مجازات كيفري هـر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخـذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت بــه استفاده ي غير مجاز از آب وبرق وگاز وتلفن وشبکه فاضلاب نمايد علاوه برجبران خسارت وارده بــه جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد".

شايان ذكراست با ارزيابي هاي صورت گرفته از سوي شركت مادرتخصصي توانير در حوزه ي عملكردي مقابله با انشعاب هاي غيرمجاز برق ، در بين كليه شركت هاي توزيع برق سراسر كشور ، شركت توزيع نيروي برق استان زنجان موفق به كسب رتبه ي سوم گرديد تا بار ديگر جزو شركت هاي پيشرو در طرح جهادي كاهش تلفات مطرح و شناخته شود .