ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، همزمان باسالگرد پيروزي خون برشمشير بانوانjamfajr02.jpg ورزشكار اين شركت درمسابقه هاي ورزشي جام دهه فجر ويژه ي بانوان كارمند سازمان ها ، دستگاه ها و ارگان هاي مختلف كه توسط اداره كل ورزش وجوانان استان برگزار شد خوش درخشيدند .

در يكدوره از مسابقه هاي ورزشي كه به مناسبت سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران ويژه ي بانوان شاغل در سازمان ها و ارگان هاي استان برگزار شد ، بانوان شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ضمن حضوري فعال توانستند عناوين خوبي كسب نمايند . در رشته ي تيرازندازي با تفنگ بادي فريبا نجفي مقام نخست و فريبا اسكندري عنوان دوم را كسب نمودند و همچنين در رشته ي شنا رويا قزلباش توانست با پشت سرگذاشتن حريفان خود به مقام قهرماني دست يابد .