ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در سري مسابقات بدمينتون كه بمناسبت گراميداشت مقام بسيج و به ميزباني پايگاه مقاومت بسيج شهيدمهدي خليفه شركت آب منطقه اي زنجان برگزار شد ورزشكاران اين شركت خوش درخشيدند.

دراين مسابقات كه با حضور 50 تن از ورزشكاران شركت هاي توزيع برق، برق منطقه اي ، آب منطقه اي ،آبفاي شهري ، آبفاي روستايي و مديريت توليد برق زنجان برگزارگرديد در سطح A انفرادي وحيد احمدي از توزيع برق مقام نخست ، اميرنبئي از آب منطقه اي  مقام دوم و احسان اسماعيلي از توزيع برق زنجان  و همچنين در سطح B سيدكمال الدين ناصري از توزيع برق استان زنجان عنوان نخست را كسب كردند .

گفتني است در بخش دونفره نيز احسان اسماعيلي- ميثم سفيدگري از توزيع برق  ، جوادانصاري-محجوبي ازبرق منطقه اي وآبفاي شهري و علي يزدان شناس-وحيد احمدي از توزيع برق  به ترتيب در سكوي اول تا سوم ايستادند .

b1.jpg