ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، دكتر بيات فرماندار با اتفاق بخشداران شهرستان زنجان با حضوردر اين‌شركت با مهندس عليزاده ديدار و راه هاي رفع برخي چالش هاي شهري و راهكارهاي تعامل نزديكتر دوطرف بررسي شد.

مهندس عليزاده در اين ديدار با قدرداني از حضور فرماندار و بخشداران زنجان به تشريح وضعيت شاخص هاي آماري شركت پرداخت و گفت : بحمدالله با زيرساخت هاي ايجاد شده و قابليت اطمينان شبكه در سراسر استان در حوزه توزيع برق محدوديتي نداريم و بستر سازي هاي لازم در زمينه سرمايه گذاري صنايع كوچك و بزرگ فراهم است . وي ادامه داد: ماموريت اصلي توزيع برق زنجان ، خدمت رساني به مردم است و برنامه هاي خوبي به منظور تسهيل در امر خدمات الكترونيكي و غيرحضوري  و نيز كاهش مدت زمان نصب انشعاب به حداقل‌ترين زمان ممكن ، تدوين شده است . وي تاكيد كرد: درصورت تعامل مناسب بين دستگاه هاي مختلف استان خدمات شايسته تري در شان مردم اين منطقه مي توان ارائه كرد.

وي به بهره مندي از انرژي هاي تجديد پذير از سوي مردم استان توصيه كرد و تسهيلات و بسته هاي تشويقي اين طرح را بسيار مناسب ارزيابي كرد و خاطرنشان شد: مردم  و ارگان هاي دولتي وغيردولتي با نصب تجهيزات انرژي خورشيدي  و با تضمين20ساله ازسوي وزارت نيرو  قادر خواهند بود برق توليدي خودرا به شركت توزيع با نرخ 800تومان بفروشند، اين درحاليست كه مشتركين برق هم اكنون به ازاي هركيلووات ساعت برق 75تومان پرداخت مي نمايند.

دكتر بيات فرماندار زنجان نيز ضمن بيان اين مطلب كه صنعت توزيع برق در استان جزو دستگاه هاي پيشرو در منطقه است ، گفت: عليرغم وجود محدوديت هاي مالي بويژه طلب بيش از 70ميلياردتوماني توزيع برق زنجان از مشتركين ، خدمات ارزنده اي در حوزه برق در استان شاهد هستيم كه جاي قدرداني دارد .وي در ادامه به بررسي برخي مشكلات شهري پرداخت و نحوه ي تعامل مناسب در اجراي طرح هادي روستاها و فرايند اعلام شرايط تامين برق مشتركين بررسي شد.