ورود به سایت

IMG_9386.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس احمدلو مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به اتفاق هیات همراه در دفتر مهندس علیزاده رئیس هیات مدیره ومدیرعامل این‌شرکت حضور یافته و در خصوص راهکارهای تعامل نزدیک فی مابین رای زنی کردند .

علیزاده ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل شرکت گاز استان وهیات همراه بر نقش موثر این دو مجموعه انرژی در توسعه همه جانبه استان تاکید کرد و گفت: باتوجه به ضرورت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در منطقه وکشور ،ضرورت جایگزینی انرژی پاک و تجدید پذیر دوچندان شده است .

احمدلو  در صحبت های خود ، ارتباط دوشرکت توزیع برق وگاز استان زنجان را نزدیک و شایسته عنوان کرد و گفت: برای شکوفایی و بالندگی همه جانبه ، هماهنگی دستگاه های اجرایی ضروری است . وی افزود : کارها و تجربیات مفید وموثری درحوزه ارائه خدمات مطلوب به مردم و مشترکان در این دوشرکت  درحال اجراست که  برای انتقال وتبادل این تجربیات تمهیداتی انجام خواهد شد.