ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، معاونت مهندسي وبرنامه ريزي اين شركت در گزارشي جزئيات پروژه هاي حوزه ي اموربرق شمال و غرب شهرستان زنجان را ارائه داد و تعداد طرح هاي اجرا شده در اين دو بخش را  1271پروژه با اعتباري بيش از 178 ميليارد ريال عنوان كرد.

 مهندس سهيل معاون مهندسي وبرنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با بيان اين مطلب كه حوزه هاي ياد شده شامل بخش غربي و  شمالي شهرستان زنجان و شهرستان هاي ماهنشان ،طارم ، ايجرود و سلطانيه مي شود گفت: در سال 94 به منظور تامين برق مشتركين بويژه تعرفه هاي كشاورزي  و صنعتي ، مراكز بهداشتي درماني وآموزشي ، توسعه و ساماندهي شبكه هاي توزيع برق و روشنايي روستايي و شهري ، هوشمندسازي شبكه هاي توزيع و كاهش تلفات انرژي ؛  در اين بخش هاي جغرافيايي استان 1271 پروژه كه مشتمل بر 2112دستوركار مي باشد با اعتباري بيش از 178 ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.

وي افزود:  تعدادي از پروژه هاي مربوط به سال گذشته به ارزش  130 ميليارد ريال بدليل كسري برخي كالاها به سالجاري انتقال يافته است كه با همت مضاعف پرسنل خدوم اين شركت مشكلات مرتفع شده و تمامي طرح هاي مذكور به اتمام خواهدرسيد .

IMG_4276.JPG IMG_7459.JPG