ورود به سایت

مهندس عادل كاظمي در مراسم تجليل از پرسنل تلاشگر اكيپ هاي عملياتي حوزه برق غرب شهرستان زنجان عنوان كرد :

درصورت رفع محدوديت هاي مالي بدنبال منطقي كردن شكاف معيشتي پرسنل هستيم

 

بهDSC07526.JPG گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با حضور مهندس كاظمي مدير عامل و اعضاي هيات مديره اينشركت، مراسم تجليل از زحمت كشان عرصه خدمت رساني در حوزه صنعت توزيع برق درمحل اموربرق غرب شهرستان زنجان برگزارشد.

مهندس كاظمي در ديدار صميمي با پرسنل اكيپ هاي عملياتي اموربرق غرب شهرستان زنجان ضمن اشاره به تاريخچه ي تشكيل و تجهيز اكيپ هاي بهره برداري و روند تكميل ساختار نيروي انساني اين حوزه در سال هاي اخير ، گفت : هدف از بهبود ساختار سازماني و ارتقاء ميزان بسته هاي رفاهي وانگيزشي - عليرغم وجود محدوديت هاي شديد مالي واعتباري براي پرسنل خدمات رسان در واحدهاي اجرايي ، انجام شايسته ي فعاليت هاي خدمت رساني به مردم شريف استان و پيشبرد برنامه هاي استراتژيك شركت مادر تخصصي توانير و وزارت نيرو است . وي دغدغه ي اصلي خود را كاهش شكاف هزينه هاي معيشتي پرسنل خدوم شركت عنوان كرد و خاطرنشان شد : درسال گذشته با اجراي طرح پوشش بيمه تكميلي پرسنل شركتي و خدماتي و اختصاص سي درصد پاداش رفاهي براي ايشان گام موثري در منطقي كردن وضعيت حقوق ومزاياي قشرزحمت كش شركت برداشته ايم  و تلاش خواهيم كرد درصورت رفع مشكلات مالي ، ضمن تقويت وضعيت شغلي نيروي انساني راه را براي خدمت رساني هرچه مطلوب‌تر به مردم استان زنجان هموارتر كنيم .

وي در DSC07530.JPGادامه از خدمات پرسنل عملياتي امور برق غرب  و بويژه از زحمات سي ساله ي صدقعلي عباسي كه به عنوان آخرين روز كاري به افتخار بازنشستگي نائل شده بود ، تقدير كرد.

مهندس نيكخواه مديراموربرق غرب شهرستان زنجان نيز در اين ديدار ضمن ارائه گزارش و قدرداني از حضور مديرعامل وهيات همراه ، از مساعدت هاي مهندس كاظمي در تجليل از پرسنل اكيپ هاي اجرايي و عملياتي كه بصورت مستقيم در اجراي برخي پروژه هاي اصلاح ، ساماندهي و توسعه اي نقش بسزايي داشته اند قدرداني كرد و گفت : با توجه به وسعت مناطق تحت پوشش حوزه برق غرب شهرستان زنجان و استقرار روستاهاي دورافتاده و محروم استان در اين حوزه ، خدمت رساني به مردم و پايدار نگهداشتن شبكه هاي توزيع برق همت مضاعف وتلاش دوچندان مي طلبد كه اين مهم توسط پرسنل متعهد و خدوم اموربرق غرب شهرستان در طول سال در تمام شرايط جوي نامساعد انجام مي شود .

DSC07545.JPG DSC07565.JPG

DSC07542.JPGDSC07528.JPG