ورود به سایت

IMG_2359.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با حضور 27 اكيپ عملياتي و نزديك به يكصد تن از پرسنل امورهاي برق شش گانه استان مانور ضربتي واقعي به منظور ساماندهي و تعويض شبكه هاي سيمي به كابل خودنگهدار سه روستاي صعب العبور  وكوهستاني گلجه ، ترازوج و قوزلوجا ظرف شش ساعت  با راهبري و مديريت اموربرق غرب شهرستان زنجان انجام شد.

مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با قدرداني از حضور حداكثري اكيپ هاي اجرايي اين شركت در مانور بزرگ ساماندهي سه روستاي بخش مركزي شهرستان زنجان ، گفت : طي سال جاري چندين مانور واقعي با هماهنگي كميته پدافند غيرعامل در راستاي اصلاح وساماندهي شبكه هاي توزيع برق و افزايش قابليت اطمينان خروجي هاي تغذيه وتامين برق مراكز حساس و دورافتاده استان برنامه ريزي و اجرا شده است كه ضمن ارتقاء هماهنگي و وحدت رويه بين پرسنل اكيپ هاي عملياتي امورهاي اقماري شركت ،  بخش عمده اي از شبكه هاي آسيب پذير درمواقع بحران اصلاح گرديد .

وي تصريح كرد : در حالت عادي  تعويض شبكه هاي سيمي با كابل خودنگهدار چندين روز زمان نياز داشت كه با اجراي اين مانور ضربتي به حول وقوه الهي ظرف كمتر از شش ساعت اين كار انجام مي شود . اين درحاليست كه ضمن كاهش ميزان خاموشي IMG_2371.JPGبرق و افزايش رضايتمندي مردم اين مناطق،  به ميزان قابل توجهي پايداري شبكه توزيع برق در شرايط جوي نامساعد كوهستاني افزايش مي يابد.

مهندس طيب نيكخواه مدير اموربرق غرب شهرستان زنجان به عنوان راهبر مانور پدافند غيرعامل امورهاي برق شش گانه استان ( امورهاي برق غرب، شرق وشمال شهرستان زنجان ، برق ابهر ، برق خرمدره ، برق خدابنده) ضمن قدرداني از حضور شايسته ي اكيپ هاي عملياتي،  در گزارشي گفت : با اصلاح و ساماندهي شبكه هاي توزيع برق روستاهاي گلجه ، ترازوج و قوزلوجا كل شبكه هاي فشار ضعيف سيمي به كابل خودنگهدار تبديل شد و در اين پروژه دو هزار كيلوگرم سيم مسي بركنار و به ميزان سه هزار متر كابل خودنگهداراحداث گرديد.

گفتني است با شناسايي كارشناسان معاونت بهره برداري وديسپاچينگ شركت اين سه روستا جزو مناطقي بودند كه در فصل زمستان و در شرايط نامساعد جوي احتمال قطعي برق زيادي داشته و براي رفع خاموشي نياز به بازشدن راه هاي مواصلاتي كوهستاني و برف گير مي باشد ؛ و امسال با انجام مانورهاي متعدد در مسير تغذيه برق روستاهاي دورافتاده و مراكز حساس از جمله ايستگاه هاي راديو تلويزيوني  پايداري شبكه برق افزايش يافت.

1.jpg 

IMG_2597.JPG 

IMG_2610.JPG 

IMG_2581.JPG IMG_2589.JPG