ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، طی حکمی از سوی مهندس علیزاده رئیس هیات مدیره ومدیرعامل  این شرکت ، مهندس کریم نصیری مقدم به سمت مدیر دفتر مدیریت مصرف منصوب شد . در این مراسم که در آغاز اولین جلسه کمیته مدیریت مصرف برق برگزارشد از خدمات مهندس اسدیان نیز قدردانی شد.

مهندس علیزاده با اشاره به اهمیت کنترل پیک بار برق تابستان سالجاری بر اجرای دقیق سیاست های ابلاغی وزارت نیرو وشرکت مادرتخصصی توانیر بویژه مدیریت بهینه مصرف انرژی در سطح استان تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین اولویت های کاری صنعت برق در حوزه مدیریت مصرف انرژی تغییر سبک زندگی وعادات مردم دراصلاح الگوی مصرف و تطبیق با شرایط خاص کشور که وضعیت کم آبی یکی از چالش های عمده آن است ،چراکه بخشی از انرژی تامینی برق از طریق نیروگاه های برق آبی می باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود لزوم  ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم و افزایش سطح اعتماد وامید را مهم عنوان کرد و درسال جاری تمام فعالیت های خدمات مشترکین برق بر این اصل پایه گذاری خواهدشد.

در ادامه این جلسه مهندس جوادی معاون فروش وخدمات مشترکین با اهداء لوح سپاس از مهندس اسدیان بخاطر تلاش و زحمات ایشان قدردانی و مهندس کریم نصیری مقدم حکم انتصاب خودرا از دستتان مدیرعامل این شرکت دریافت کرد.