ورود به سایت

بهره برداري برتر.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در چهلمين همايش حوزه ي بهره برداري شركت هاي توزيع برق سراسر كشور ، با اهداء لوح سپاسي از سوي مهندس آرش كردي مديرعامل شركت مادرتخصصي توانير به خاطر عملكرد شايسته ي معاونت بهره برداري وديسپاچينگ اين شركت در سال95 قدرداني شد.

 طبق بررسي ها ي صورت گرفته از سوي شركت مادرتخصصي توانير عملكرد بخش بهره برداري  بويژه در رزمايش آماده بكاري مولدين حياتي ، حساس و مهم كه آبان ماه سالجاري در سراسر كشور اجرا شد ، شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به عنوان شركت برتر و شايسته ي تقدير شناخته شد . بهمين منظور در حاشيه ي چهلمين همايش بهر ه برداري شركت هاي توزيع برق كه با حضوردكترمحمودرضا حقي فام معاون هماهنگي توزيع ، مديران كل و معاونين دفتر نظارت برتوزيع شركت توانير برگزار شد ، مهندس داود دولتياري معاون بهره برداري و ديسپاچينگ اين‌شركت با حضور در جايگاه ، لوح تقدير را دريافت كرد.