ورود به سایت

به گزارphoto_2016-09-17_11-13-44.jpgش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس طيب نيكخواه مديراموربرق غرب شهرستان زنجان  همزمان با اجراي مانور اكيپ هاي اجرايي در مناطق كوهستاني و دشوار به تشريح اقدام هاي صورت گرفته پرداخت و اولين گام در اجراي دستورالعمل هاي پدافند غيرعامل را شناسايي مراكز حساس و خروجي هاي مورد تغذيه درسطح استان عنوان كرد.

نيكخواه با اشاره به اينكه كميته پدافند غيرعامل با بررسي وجمع آوري اطلاعات لازم از مركز كنترل وديسپاچينگ توزيع برق نقاط ضعف و قوت شبكه هاي توزيع برق را تجزيه تحليل كرده و طبق نتايج اين بررسي به اولويت بندي و انجام مانور براساس حساسيت مراكز ، احتمال بروز خطا دركوتاه مدت ، شرايط آب وهوايي منطقه و نيز افزايش آمادگي اكيپ هاي عملياتي اقدام مي‌كند،‌ گفت : در راستاي بالابردن ضريب اطمينان و پايداري شبكه توزيع برق و شرايط آب وهوايي منطقه ،آرايش شبكه ونتايج بررسي امورديسپاچينگ شركت ، مانور حاضر بر روي يكي از خروجي هاي بسيار حساس و مهم شهرستان زنجان  كه برق سدتهم و دكل هاي مخابراتي چلگان در مسير فيدر همايون را تغذيه مي كند انجام شد . وي خاطرنشان كرد: طبق سناريوي از قبل برنامه ريزي شده و بارعايت كليه موارد ايمني و فعاليت نوزده اكيپ اجرايي ، 80 تن از پرسنل عملياتي ، 25دستگاه خودروي سبك و جرثقيل 12 كيلومتر از شبكه ي مورد نظر اصلاح وساماندهي شد . براي سرويس و اصلاح شبكه 120عددمقره ثابت ،‌30عدد مقره كششي ، 58 عدد كنسول تعويض و با نصب 9 مورد فونداسيون مهار به تعداد 6 اصله كجي پايه تعمير شد .

وي تصريح كرد : با اجراي اين پروژه و مانورهاي واقعي پدافند غيرعامل ضمن ساماندهي شبكه هاي توزيع برق در مدت زمان بسيار كم و كاهش نرخ خاموشي هاي برق بابرنامه ،  ارتقا هماهنگي و آراستگي پرسنل دراستفاده از تجهيزات فردي وگروهي ، تعامل مناسب بين همكاران و شركت هاي پيمانكاري و انتقال تجربيات ازجمله نتايج برگزاري چنين برنامه ها مي باشد.

IMG_8240.JPG  YDXJ2337.jpg