ورود به سایت

IMG_3526.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در ادامه اجرايي شدن طرح انقلابي وزارت نيرو با عنوان " فهام" ( فراسامانه هوشمند اندازه گيري ومديريت انرژي) كارشناساني از شركت هاي فرآب ، توس فيوز و لينيانگ چين با حضور در مركز كنترل وپايگاه داده هاي شمالغرب كشور اقدام به بروزرساني و تشريح كنتورهاي هوشمند كردند.

مهندس قريشي مديردفتر كنترل لوازم اندازه گيري اين شركت با بيان اينكه تاكنون توانسته ايم 3000كنتور هوشمند كنترل از راه دور در استان نصب وراه اندازي نماييم ، افزود: اين‌شركت توانست مجهزترين اتاق سرور فهام كه وظيفه پايگاه داده مديريت مصرف برق غرب كشور را برعهده دارد به بهره برداري رساند. وي خاطرنشان كرد: طي سال هاي اخير تعداد 1250دستگاه تابلو هوشمند برق  و 105دستگاه مودم قرائت از راه دور ويژه ي مشتركين كشاورزي  و تعداد 369دستگاه مودم قرائت از راه دور مخصوص مشتركين صنعتي  و مناطق آلوده به برق هاي غيرمجاز ، مجتمع ها وروستاهاي دورافتاده در سطح استان نصب شده است كه با بهره برداري از اين تكنولوژي ها  ضمن پيك سايي كه نتيجه اصلي بكارگيري شبكه هاي هوشمند است،‌ موجب افزايش رضايتمندي مشتركين برق شده  ، به ميزان قابل توجهي مصرف سوخت هاي فسيلي نيروگاه ها كه در نتيجه كاهش پيك و تلفات انرژي به همراه كاهش افت خطوط توزيع بدست مي آيد و موجب آلودگي محيط زيست مي شوند كاهش داده و در نهايت با هدفمند كردن سرمايه گذاري هاي در بخش زيرساختي صنعت برق كشور ، ما را در تصميم گيري هوشمندانه و ارائه اطلاعات دقيق از وضعيت شبكه ياري رسانده است.

گفتني است كارشناسان داخلي و خارجي از روند اجرايي طرح فهام در زنجان بازديد كرده و نسبت به بروز رساني نرم افزاري وسخت افزاري كنتور هاي هوشمند قرائت از راه دور ساخت شركت هاي متبوع اقدام نمودند.