ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در جريان سرقت سيم هاي برق روستاي جرين از توابع شهرستان خدابنده دو تن از اهالي اين روستا بنام هاي محرمعلي ندرلو و جعفرندر لو با سارقين بشدت درگير شدند و با اين كار شجاعانه ضمن ممانعت از آسيب به بيت المال از خاموشي برق ساكنين منطقه نيزجلوگيري كردند .

در پي اين اقدام قهرمانانه كه بلافاصله با حضور پليس آگاهي همراه بود ، سارقين دستگير و به مراجع قضايي انتقال يافتند . همچنين مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده با حضور در منزل قهرمانان كهن سال روستاي جرين به خاطر احساس دين خارق‌العاده و مسئوليت پذيري تحسين برانگيز اجتماعي با اهداء هدايايي از ايشان قدرداني كرد.

قدرداني خدابنده.jpg