ورود به سایت

به گزاميرزايي مديردفتر حقوقي.jpgرش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، ميرزايي مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات اين شركت در گزارشي خلاصه عملكرد  اين دفتر در حوزه رسيدگي به  دو هزار پرونده  ازابتداي سال تا كنون تشريح كرد.

ميرزايي مدير دفتر حقوقي با اشاره به كانال هاي متعدد ثبت و رسيدگي به شكايات مردمي و نيز اجراي راهكارهاي متعدد در جلوگيري از آسيب و خسارت به بيت المال و شبكه هاي توزيع برق در سطح استان، گفت : از ابتداي سال1395 تعداد يكهزارو دويست ونودوهشت پرونده حقوقي مورد بررسي قرار گرفت كه ازاين تعداد 480فقره مربوط به استفاده غيرمجاز از انشعاب برق ، 420 مورد ممانعت ومزاحمت در اجراي پروژه هاي توسعه اي و اصلاح وبهينه سازي ، 65 مورد سرقت از تاسيسات و تجهيزات برق ، 247مورد تجاوز به حريم شبكه هاي توزيع برق ، سه مورد برق گرفتگي ، پنج مورد پرونده كيفري و 78مورد پرونده هاي متفرقه حقوقي را شامل مي‌شود. وي افزود : اين شركت از مبادي مختلف ارتباطي به منظور ارسال انتقادات وشكايات مردمي برخوردار است كه از جمله آنها وب سايت شركت به آدرس www.zedc.ir ، شماره تلفن 111سامد، مراجعه حضوري به امورهاي تابعه و وب سايت ثبت شكايات شركت مادرتخصصي توانير كار  ثبت وگزارش درخواست هاي مردمي را انجام مي دهد . وي تصريح كرد : از 63مورد شكايات و درخواست هاي مردمي ارسال شده به شركت تمامي درخواست ها رسيدگي و نتايج  اقدام ها به مردم انعكاس يافته است .

گزارش دفترحقوقي3.jpg گزارش دفترحقوقي2.jpg