ورود به سایت

به گمهندس عادل كاظمي.jpgزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره و مديرعامل اين شركت در گزارشي عملكرد تست لوازم اندازه گيري عادي سال گذشته را تشريح كرد.

مهندس كاظمي ميزان تست هاي انجام شده بر روي كنتورهاي برق را در سال گذشته 100013 (يكصدهزاروسيزده فقره) عنوان كرد و گفت : از اين ميزان تست عادي با تلاش همكاران حوزه ي معاونت فروش وخدمات مشتركين تعداد 2050 (دوهزاروپنجاه فقره )كنتور برق معيوب و دچار نقصان مصرف كشف شد كه با تعويض اين تعداد كنتور و اصلاح كابل سرويس،  3229مگاوات ساعت انرژي برق درسطح استان صرفه جويي شد .  وي افزود : طبق هدف گذاري هاي صورت گرفته از سوي شركت مادرتخصصي توانير بايستي شركت 20%‌(بيست درصد)از كل مشتركين عادي را تست مي كرد كه با همت پرسنل امورهاي اجرايي و دفتر نظارت بر لوازم اندازه گيري ، اين ميزان به 25% ( بيست وپنج درصد)  رسيد.

وي همچنين تصريح كرد: عمليات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري مشتركان ديماندي و غير ديماندي در سطح استان در طي سال در دستور كار اين شركت قرار داشته و به صورت منظّم و در بازه هاي زماني مشخص اين مهم عملياتي مي گردد

IMG_2679.JPG