ورود به سایت

IMG_9121.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در اقدامي كم نظير به منظورافزايش رضايت مردم ، رفع ضعف ولتاژ برق منطقه و تامين برق مجتمع هاي مسكوني جديدالاحداث واقع در محله عباسيه كه جزء بافت قديمي شهر محسوب مي شود ، پرسنل اموربرق غرب زنجان بيش از 1 كيلومتر و 620 متر كابلكشي زير زميني 20كيلوولت اجرا كردند.

مهندس نيكخواه مديراموربرق غرب زنجان هدف از اجراي پروژه يادشده را تامين برق مجتمع هاي مسكوني و رفع ضعف ولتاژ برق عنوان كرد و گفت : براي بهره برداري از اين پروژه منحصر بفرد يكدستگاه پست برق پدمانتد 400كاوا و سه مورد سرخط فشارضعيف60متري نصب و 6رشته كابل 20 كيلولت بطول270متر در تونل هاي زيرزميني جاگذاري شد. وي به ايجاد نقطه مانوربين پست هاي مادر وعباسيه اشاره كرد و افزود: با توجه اينكه مسير پروژه بسيار پر تردد بوده لذا جهت جلوگيري از ايجاد اختلال در رفت وآمد اهالي و عدم خسارت به تاسيسات شهري و با توجه به تداخل  زمان اجراي پروژه با ايام عزاداري اربعين حسيني(ع) و شلوغي منطقه ، حفاري نقب و كول گذاري با  فعاليت پرسنل واحدهاي عملياتي اين‌امور و با كار يك‌ماهه ۹ نفر مقني انجام شد. وي خاطرنشان كرد: به منظور رعايت حال همشهريان كابلكشي 20كيلوولت و كول گذاري ها در ايام تعطيل و با فعاليت حداكثري پرسنل شركت و نيروهاي پيمانكاري اجراشد.

وي تصريح كرد: با پيش بيني هاي بعمل آمده تعداد ۱۶ مورد از منهول هاي حفاري شده آجرچيني و درب نصب گرديد تا در هر زمان امكان باز كردن درب و ورود به داخل تونل امكان پذير شود. گفتني است كليه عمليات اجرايي در روزهاي تعطيل و به صورت شبانه روزي انجام شد و هيچ گونه مشكلي در عبور و مرور همشهريان و وضعيت ترافيكي منطقه ايجاد نگرديد.

IMG_9160.JPG IMG_9169.JPG