ورود به سایت

IMG_4201 (10).jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، عملكرد 96درصدي دستگاه هاي استان در شاخص هاي اختصاصي نوزدهمين جشنواره شهيد رجايي از طريق سنجش اهداف و ماموريت هاي هر دستگاه و ميزان تحقق اهداف برنامه جامع اصلاح نظام اداري ارزيابي شد و بدين ترتيب اين شركت موفق شد به عنوان نخستين دستگاه برگزيده در استقرار نظام آراستگي در سطح استان زنجان معرفي شود.

فرآيند ارزيابي عملكرد سال 1394 دستگاه ها در راستاي اجراي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري صورت پذيرفت. اين ارزيابي ها در حوزه هاي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد در واحدها و دردوبخش عمومي واختصاصي انجام گرفت كه در نهايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان موفق به كسب عنوان دستگاه برگزيده درشاخص استقرار نظام آراستگي شد.

علي زرگري.jpgگفتني است در نوزدهمين جشنواره شهيد رجايي سال‌جاري كارمندان نمونه دستگاه‌هاي اجرايي نيز  معرفي شدند كه از اين شركت علي زرگري كارشناس ارتباطات مردمي و سنجش افكار از حوزه ي روابط عمومي به عنوان كارمند نمونه شناخته شد.

شايان ذكراست به همين مناسبت اسدالله درويش‌اميري استاندار ورئيس ستاد جشنواره شهيد رجايي استان زنجان با اهداء لوح سپاسي از مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان قدرداني كرد. دربخشي از اين لوح آمده است: خدمات ارزشمند وهمكاري صميمانه مديران وكاركنان محترم آن دستگاه اجرايي در جهت رشد و بالندگي و ارتقاء عملكردسازماني ، آن مجموعه مفتخر به كسب عنوان " دستگاه برگزيده دراستقرار نظام آراستگي" درارزيابي عملكرد سال1395دستگاه هاي اجرايي استان نموده است. به پاس اين شايستگي لوح تقدير اعطاءمي گردد .