ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در ديدار مهندس عليزاده مديرعامل اين شركت با ميرزايي فرماندار شهرستان خدابنده بر همكاري دوطرف تاكيد و راه هاي تعامل في مابين در نحوه خدمات رساني مطلوب به مردم اين شهرستان بررسي شد.

مهندس عليزاده در اين ديدار با تبريك انتصاب ميرزايي فرماندار شهرستان خدابنده به ارائه گزارشي از وضعيت آماري شركت توزيع برق استان پرداخت و گفت: توزيع برق زنجان در شاخص هاي بهره برداري از جمله ظرفيت پست هاي توزيع ، ميزان انرژي توزيع نشده ، تلفات انرژي و هوشمندسازي شبكه هاي وضعيت خوبي در كشور دارد . وي به تعامل بيشتر در زمينه جذب اعتبارات شهرستاني به منظور اجراي پروژه هاي اصلاح وبهينه سازي شبكه هاي توزيع برق خدابنده اشاره كرد وافزود: درصورت جذب منابع مالي ساماندهي تيرهاي برق و بهره برداري از طرح هاي كاهش تلفات انرژي تسريع خواهدشد.

ميرزاي فرماندار شهرستان خدبنده نيز با قدرداني از حضور مديرعامل ، معاونين و هيات همراه توزيع برق استان زنجان به كارهاي خوب صورت گرفته در حوزه برق در اين منطقه پرداخت و ادامه داد: عليرغم اينكه توزيع برق شهرستان خدابنده عملكرد مطلوبي در ارائه خدمت به مردم داشته ولي در خصوص تلفات انرژي بايد كارهاي بزرگي در اين شهرستان انجام شود . وي تصريح كرد : به منظور كاهش تلفات انرژي برق  فرمانداري همكاري نزديكي با اين شركت خواهد داشت و براي رسيدن به حداقل تلفات انرژي ، همياري دادگستري و نيروي انتظامي درزمينه جمع آوري برق غيرمجاز لازم وضروري است.