ورود به سایت

​به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس عليزاده رئيس هيات مديره ومديرعامل اينشركت در بازديداز امورهاي برق شرق ، شمال وغرب شهرستان زنجان ضمن ديدار با يكايك پرسنل ، با روند اجرايي فعاليت هاي امورها آشنا شد و توصيه هايي مبني بر بهبود كيفيت عملكرد ارائه كرد.

مهندس عليزاده باحضوردرامورهاي اجرايي از نزديك فرآيند ارئه خدمات ، وضعيت شاخص هاي بهره برداري ، نحوه ي فعاليت واحد طراحي و مهندسي و مالي پشتيباني را پايش كرد و گفت : خوشبختانه در اكثر حوزه ها اقدامات خوبي در حال انجام است ولي شايسته است در بخش هايي از جمله فرآيند فروش انرژي ، كنترل وبازرسي دقيق عملكرد دفاترپيشخوان ، وصول مطالبات ،‌ترغيب مردم به پرداخت غيرحضوري قبوض برق و برداشت اطلاعات جي آي اس ، اهتمام ويژه اي صورت گيرد. وي تاكيد كرد : عملكرد بخش مهندسي در امورهاي اجرايي  در تحقق شعار سال و كمك به حوزه اشتغالزايي بسيار مهم است و بايد ضمن افزايش كيفيت طراحي ونظارت پروژه هاي تامين برق صنايع كوچك و بزرگ ، مدت زمان تحويل طرح تا بهره برداري از اين پروژه ها را به حداقل برسانيم.​

​​