ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکت های توزیع نیروی برق غرب و شمالغرب کشور به میزبانی شرکت توزیع برق آذربایجان غربی و با مشارکت شرکت توانیر، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه آذربایجان غربی ,شرکت های توزیع غرب و شمالغرب کشور , دانشگاهها و ساير مراکز علمی، تحقیقاتی و نهادهای استاني برگزارشد و غرفه اين‌شركت درنمايشگاه جانبي همايش توانست با ارائه آخرين دستاوردهاي فني و اختراعات داخلي به عنوان " غرفه برتر" دربين ساير شركت هاي توزيع دست يابد.

اين نشست سه روزه به منظور هم انديشي، تبادل افكار و بهره مندي از آخرين دستاوردهاي بهره برداري از 18 تا 20 مهرماه سال جاري با حضور شركتهاي توزيع نيروي برق برگزار شد ؛ كه همزمان با اين همايش نمايشگاهي با هدف تبادل دانش و تجربيات فني و مهندسي، عرضه استعدادها و توانمنديهاي شركتهاي مرتبط با گرايشهاي گوناگون برپاشد و در مراسم اختتاميه طبق بررسي هاي بعمل آمده توسط كميته فني ستادبرگزاري ششمين نشست هم انديشي بهره برداري ، غرفه شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به عنوان " غرفه برتر " شناخته شد.

گفتني است در نمايشگاه جانبي اين همايش طرح هاي تحقيقاتي از جمله : موتور برف رو ، ابزار تعمیر و تعویض تجهیزات 20 کیلوولت پست زمینی بدون اعمال خاموشی(بای پس پست زمینی Hot Line) ،‌طراحي و ساخت بار مجازي قابل حمل براي تست لوازم اندازه گيري سنگين ، طراحي و ساخت منبع تغذيه رله ثانويه،طراحي و ساخت قفل فيوز کات اوت و چند طرح ديگر درمعرض ديدبازديدكنندگان قرارگرفت.

IMG_5317.JPG