ورود به سایت

IMG_9496.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در نشست مدیران ونمایندگان مجموعه بزرگ روی استان با علیزاده مدیرعامل این‌شرکت ، بر نقش مهم کارخانجات روی در کاهش پیک بار برق تابستان سالجاری تاکید و راهکارهای همکاری دوجانبه بررسی شد.

مهندس علیزاده ضمن قدرداني از صنايع همكار در طرح هاي تعطيلات و تعميرات تابستانه ، ذخيره عملياتي و به كارگيري ديزل ژنراتور درفصل گرم تابستان ، عوامل موثر بر بالا بودن شدت انرژی در بخش صنعت ایران را برشمرد. وی افزود : صنعت برق از جمله صنايع زير ساختی است كه گردش چرخ هاي اقتصادي ، توسعه صنعتي و تأمين رفاه اجتماعي به استمرار آن متكي است . از طرف ديگر با افزايش قابل  توجه مصرف انرژي الكتريكي به خصوص در سال هاي اخير و با وجود كمبودهايي كه در تأمين منابع لازم بویژه ذخایرانرژی برق‌آبی به چشم مي خورد، لزوم تبيين و اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي بيش از پيش احساس مي شود. باتوجه به اIMG_9509.JPGينكه مشتركين صنعتي استان زنجان سهم 50درصدي مصرف انرژي برق استان را به خود اختصاص داده اند ، نقش عمده اي در كنترل پيك بار انرژي برق ايفا مي كنند.

وي تصریح کرد: ماهيت مصرف برق در بخش صنعت به گونه اي است كه اين بخش مي تواند در زمان پيك بار شبكه، حداقل بار و انرژي را استفاده كند و حداكثر مصرف خود را به زمان غير پيك بار شبكه منتقل نمايد. از طرف ديگر حساسيت مصرف كننده صنعتي نسبت به خاموشي ها و  قطع برق بيش از ساير مصرف كنندگان است . لذا منطقي است بارهاي صنعتي به منطقه اي حركت كنند كه حداقل امكان قطع انرژي برق وجود داشته باشد. بر اين اساس اعمال سياستهاي مديريت مصرف در بخش صنعت ضروري به نظر مي رسد .

مدیرعامل توزیع برق زنجان در بخش پایانی صحبت های خود به تشريح بسته های تشویقی و حمایتی وزارت نيرو در طرح كاهش پيك بار تابستان 97 پرداخت و تاکیدکرد : بر اساس دستورالعمل و بخشنامه هاي وزارت نيرو در طرح كاهش پيك بار تابستان ( در بازه ي زماني 15 خرداد تا 15 شهريور ماه) كه به سه صورت 1.طرح تعطیلات و تعمیرات سالانه صنایع  2.طرح ذخيره عملياتي صنایع  و3.بكارگيري مولدهاي اضطراري  در ساعات اوج مصرف اجرا خواهد شد تسهيلات ومشوق هاي خوبي در نظر گرفته شده است كه در صورت همكاري و عقد تفاهم نامه از سوي صنايع همكار بتوانيم تابستان سالجاري كه مصادف با بحران افزايش مصرف انرژي برق مي باشد بسلامت گذر كنيم .

گفتنی است درادامه این نشست مدیران صنایع روی استان ضمن تایید وضعیت بحرانی مصرف برق در کشور راه های همکاری خود با صنعت برق را بیان کرده و تفاهم نامه ی همکاری با شرکت توزیع برق استان زنجان منعقد کردند.